Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Виртуална обител за лечение и трансформация
Мария Казакова
Виртуална обител за лечение и трансформация
САЙ-КЕЙ фасилитаторНово в сайта:

Виртуална обител за лечение и трансформация
Виртуална обител за лечение и трансформация

Какво представлява Обителта

Обителта представлява виртуален подслон, в който можете да се приютите и поне за кратко да се дистанцирате и откъснете от забързаното си ежедневие и от своето старо "аз". Това е място, изпълнено с атмосфера на дълбок покой, в която можете спокойно да се отпуснете и да отворите умовете и сърцата си, за да усвоите едно ново знание – науката и изкуството на завръщането в собствената си Сърцевина... Като изучавате и практикувате предложените материали и техники самостоятелно или в съвместна работа с мен, ще имате възможност да постигнете обновление и да се свържете отново с онзи източник на постоянна радост дълбоко във вас, който е ваше неизменно право и наследство...

Моята житейска философия

Най-важното откритие, което направих в живота си, беше откритието, че нещастието е аномалия... Тъй като болшинството от хората около нас живеят в постоянно страдание, недоволство и неудовлетвореност от самите себе си и от другите, много от нас са повярвали, че нещастието е нормална част от живота и че ние сме безсилни жертви на обстоятелствата. Но, макар и повсеместно разпространено, нещастието не е естествено. Нещастието изобщо не е задължително. То дори не е нещо полезно или извисяващо – независимо, че са ни учили, че страданието облагородява. Облагородява ни издигането над страданието, а не самата болка. Облагородява ни радостта. Облагородява ни истината, че ние разполагаме с всичко, което ни е необходимо, за да посрещнем с грация всяко обстоятелство в живота си и да променим всичко в него, което повече не ни удовлетворява. Не болката, борбата и нещастието, а лекотата, щастието и радостта са естествено предопределеното и здраво състояние на човека. Вътрешната убеденост в тези мои прозрения никога не ме напусна и аз посветих много години на това да открия как хората са се отклонили от здравето и как могат отново да си го възвърнат и трайно да се установят в него... Именно това знание искам да споделя с вас, за да можете вие от своя страна да споделите постоянната радост, в която се научих да живея...

Каква помощ можете да намерите тук

На страниците на този сайт съм изложила много информация, която можете да използвате, за да разширите своето разбиране и да работите над себе си самостоятелно. Запознаването със статията Как е възможно здравето е една много добра отправна точка както за самостоятелна работа, така и за съвместна работа с мен. Онези от вас, обаче, които чувстват нужда от индивидуална помощ и напътствие, могат да се свържат с мен чрез приложената по-долу форма за контакт и да ми разкажат от кои аспекти на своя живот или на самите себе си изпитват неудовлетвореност и желаят да променят това. Моля изпращайте ми писмата си написани на кирилица, като посочите името си, възрастта си и сферата, в която работите или учите.

Съвместната ни работа протича под формата на спокоен диалог (посредством размяна на писма по електронната поща).

Както ни предстои заедно да открием, нашите мисли (вярвания, нагласи, убеждения) са "командите", които Реалността неизменно осъществява и превръща в наш "обективен" живот. Мислите ни притежават електро-магнитна природа и се характеризират с определена вибрационна честота. По силата на своята природа те привличат към нас хора, събития и отношения, които са точно съответствие на тяхната вибрационна честота. Хаотичните, противоречащи си, негативни, ограничаващи и противни на истинската ви същност мисли, които съзнателно или несъзнателно храните, са в основата на изпълнения със страдание и неудовлетвореност живот.

Нашата задача е, с моя помощ, да установите истинското съдържание на ума си по отношение на самите себе си или на даден аспект от живота си, да преразгледате тези мисли и да ги замените с такива, които ви носят радост и които ще сътворят за вас едно изпълнено с хармония и щастие съществуване...

В много случаи на хората им е доста трудно да открият какви точно мисли хранят по отношение на себе си и събитията в живота си. Причината за това е, че по-голямата част от мислите, които в даден момент преминават през ума ни, са подсъзнателни. В действителност, над 95% от мислите, които творят нашата реалност, са подсъзнателни и имат многократно по-силен заряд (енергия) от всички съзнателни мисли, които им противопоставяме. Ето защо е изключително важно да получим достъп до подсъзнателните си мисли, а след това да ги неутрализираме и изчистим, ако искаме да постигнем трайно изцеление. Без тази важна стъпка, никакво позитивно мислене, положителни утвърждения или волеви усилия няма да доведат до съществена промяна и подобрение в самочувствието и живота ни.

Моята роля се състои именно в това да ви помогна да получите достъп до този подсъзнателен слой на съзнанието ви, който играе решаваща роля в определянето на настроението и поведението ви и в сътворяването на реалността ви. Част от работата ми се състои в това да ви задам поредица от добре обмислени, целенасочени въпроси и да ви запозная с някои техники, които да ви помогнат да постигнете яснота относно съдържанието на вашия умствен и емоционален свят. Следващата стъпка е да ви предложа ефективни методи, чрез които да неутрализирате своите саботиращи и ограничаващи вярвания и трайно да ги замените с такива, които ще работят във ваша полза. 

В работата си над себе си може да се сблъскате и с още една трудност. Тя се състои в невъзможността да видите, че определени ваши вярвания и нагласи ви вредят, независимо че са съзнателни и достъпни за вас. В такива случаи ролята ми се състои в това първо да ви помогна да осъзнаете, че се налага да промените своето мислене, след което да ви помогна да погледнете по нов начин на самите себе си и на нежелателните аспекти от живота си. Новите гледни точки, които ви предлагам, целят да ви помогнат да възстановите вътрешната си хармония и себеуважение и да откриете даровете и възможностите, които всяка една трудна ситуация ви носи. Съветите и решенията, които ви предлагам, никога не са задължителни. Целта им е да разширят мисловния ви хоризонт и възможностите ви за избор - но вие винаги си запазвате правото да изберете дали да ги приемете или не. В крайна сметка, най-важната цел на съвместната ни работа е да откриете какво самите вие искате, какво наистина би ви донесло радост  - и смело да го последвате, независимо от възгледите и очакванията на другите.

За да постигнем успех, от вас се изисква максимална искреност пред самите себе си и воля за промяна към по-добро – нищо повече и нищо по-малко...

Дистанционни сеанси за изчистване и препрограмиране на подсъзнанието

След като саботиращите и ограничаващи вярвания бъдат идентифицирани и се постигне яснота относно това кои са позитивните вярвания, с които човек желае да ги замени, следва да се пристъпи към затвърждаването на тези позитивни вярвания на практика.

Традиционно това се прави чрез често повтаряне на позитивните вярвания и чрез волево усилие за прилагането им в живота. Много пъти тези подходи се оказват неефективни или работят твърде бавно. Причината за това е, че всяко едно позитивно вярване, което човек се опитва да си внуши и да прилага в живота си, все още се саботира от твърде много и понякога много интензивни по сила противоположни подсъзнателни програми. Тези негативни подсъзнателни програми може да са някакви неправилни мисловни модели, травмиращи спомени или натрупани с времето непреработени и неосвободени емоции. Човек няма спомен за тях и те отдавна са преминали под прага на съзнанието му, поради което той няма съзнателен достъп до тях. Една друга част от тези негативни подсъзнателни програми представляват програми, които човек е пренесъл със себе си от предишни свои животи или е онаследил от предците си – понякога от много поколения назад. Достъпът до тези програми е труден и за много хора – практически невъзможен.

В своята работа аз прилагам специален метод, наречен САЙ-КЕЙ® (Psych-K®), който позволява получаването на достъп до тези програми и сравнително бързото им изчистване и заменяне с нови, позитивни програми. Това изчистване и препрограмиране на подсъзнанието се осъществява посредством дистанционни сеанси, по време на които аз се свързвам емпатично с енергийното поле на човека, с когото работя. Изчистването и препрограмирането на подсъзнанието се извършва, след като бъде получено разрешение за това от Висшия Аз (свръхсъзнанието) на човека, с когото работя, и чрез Него. Това изчистване и препрограмиране се прави с оглед на най-голямото и най-висше благо за съответния човек и цели отключването на неговия всестранен потенциал с цел по-бързото му и успешно напредване по предначертания за него от Висшия му Аз път на развитие.

Сеансите траят по един час, като се извършват в удобно за мен време. От страна на човека, с когото работя, не е необходима никаква специална подготовка, нито е нужно да знае кога се извършват те. Ефектът от сеансите може да се усети веднага, след няколко часа или след няколко дни – това е индивидуално и зависи от това доколко човек е чувствителен към енергийните промени в системата си, доколко добре умее да се самонаблюдава и колко дълбочинни са били изчистените негативни модели. Обикновено е нужно да мине известно време, за да стигнат подсъзнателните промени до нивото на съзнанието. Като цяло, вследствие на сеансите човек се чувства друг човек – подобрява се настроението му, самочувствието му, той автоматично прекратява редица негативни и вредни за самия него модели на мислене и поведение, от които преди това не е можел да се отърве с години, като също така автоматично и без усилие започва да проявява себеутвърждаващи и полезни за самия него модели на мислене и поведение. Тъй като чрез сеансите се изчистват много дълбочинни негативни модели, които стоят в основата на много и различни проблеми при човека, изчистванията по време на сеансите могат да доведат до неочаквано отключване и освобождаване на много сфери от живота и себеусещането на човека, дори когато при сеансите не е било работено конкретно по тях.

Чрез изчистването и препрограмиренето на подсъзнанието чрез тези сеанси се спестяват месеци работа по промяна на мисленето и затвърждаване на новите желани позитивни мисловни и поведенчески модели.

Можете да прочетете малко повече за метода САЙ-КЕЙ ето тук

Ако желаете да научите повече за това какво точно се случва по време на сеансите, както и кога и как се усеща ефектът от тях, прочетете тук.

Заплащане

Ще получите информация за това в първия ми отговор до вас.

За контакт

Изпрати
free hit counters
counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg