Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Възнесение

Възнесение

В този раздел ще публикувам материали, свързани с темата за Възнесението. Това е процес, който се инициира и контролира от нашия Висш Аз, така че от нивото на своите висши аспекти ние осъзнаваме неговия механизъм и целта на всички онези промени, които наблюдаваме в себе си и в живота си във връзка с този процес. Нашият триизмерен аз, обаче, има нужда от известно количество информация, от информационен контекст, за да преодолее объркаността на ума от неспособността му да схване в дълбочина и да контролира осъществяващите се в нас трансформации. Чрез материалите в този раздел бих желала да дам на онези от вас, които са поели по пътя на Възнесението, точно този необходим информационен контекст, така че да можете да осъществявате своето завръщане към естественото си многоизмерно състояние с повече разбиране, със състрадание към себе си и в относително спокойно състояние на духа, до момента, в който връзката ви с вашия Висш Аз укрепне достатъчно, за да започнете да получавате директно вътрешно ръководство и да узнаете без сянка от съмнение, че всичко е добре и за добро.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg