Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

За Физическото възнесение

За Физическото възнесение
Да постигнете Възнесение означава физическото ви тяло повече да не е ограничено от илюзиите, които е било научено да приема за истини. Илюзиите притежават по-голяма сила, отколкото предполагате. Те се подхранват с енергия от масите и благодарение на тази енергия ви контролират. Вас ви подхранват с неверни вярвания постоянно, но вие можете да изберете да се сдобиете с разбиране относно своята Реалност.

Реалността, която наричате свой Висш Аз, не е отделна от вас. Това не е някакъв ваш аспект, който се намира в някакво по-висше измерение, така че терминът Висш Аз е неточен. Вашият Висш Аз, или вашата Реалност, е забулен от онези ваши вярвания, които ви пречат наистина да бъдете Себе Си. Вие, вашият Истински Аз, вашата Реалност, вече е възнесена. Тя не се нуждае от външен източник на храна или енергия. Тя не се нуждае от вода, или от сън, или от вещества, които да вкара в тялото си, за да се презареди. И единствената причина, поради която вие имате такива нужди, е това, че сте така откъснати от истинската си Реалност, от Източника си на енергия.

Единственият начин да се възнесете и да заживеете в свободата на Физическото си Светлинно Тяло е като встъпите в своята Реалност, т.е. като премахнете дълбоко вкоренените негативни вярвания, които подхранвате. Възнесението не е свързано с напускане на физическото тяло. Това не е истинско Възнесение. Да се възнесете означава да преодолеете ВСИЧКИ ограничения на тялото и да позволите на Източника на вашата енергия, да позволите на своята Реалност, да изпълни тялото, което е неин дом. В момента вие изпълвате този дом с вярвания, които я замъгляват и ви държат в състояние на неистинска реалност. Но когато истинската ви Реалност започне да се проявява, това пространство започва да се изпълва от Истинското ви Аз, вместо от тези ограничаващи вярвания. 

Ако резонирате с тези идеи, разберете, че това е един процес на превръщане в Себе Си. Той изисква време, усилия и голяма дисциплина и не е за мързеливите и слабохарактерните. Ще се възнесат само онези, които докажат, че заслужават това, т.е. онези, които толкова силно вярват, че заслужават това, че са готови да поставят Себе Си пред фалшивото си удобство. 

Това няма да стане бързо. Защото трябва да бъде премахнато всяко едно ограничаващо или негативно вярване, без нищо да се прескача. Ако сте способни да се отдадете напълно на това, има вероятност да постигнете Възнесение.

Уточняваме, че тук говорим за придобиването на физическо тяло, което не се нуждае от храна, сън и вода, което не старее и не умира. Именно за това говорим тук. А не за пренасяне в друго измерение, или за напускане на Земята, или за напускане на тялото с цел евентуално да се възнесете. Единственият начин да постигнете пълно освобождение от кармическия цикъл, е да се освободите от всяко ограничение, което физическото тяло ви налага.

Извънземен Съвет за подпомагане на прехода на Земята

Превод: Мария Казакова


Ако материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg