Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Звездни портали на 12 и 21 декември 2014 г.

Звездни портали на 12 и 21 декември 2014 г.

На 12 декември се активира Звездният портал 12:12, а на 21 декември се активира Звездният портал 13:13.

От Сърце на Сърце се предава сиянието на Новото – на Новия Свят, Новата Реалност, Новите Възможности.

И днес вие стоите на прага, когато е нужно отново да вземете Новите Семена, да ги разсадите в Свещеното Пространство на Сърцето и да ги разпръснете в подготвената почва на човешките Сърца.

Тези семена са скрити зад две Вълшебни дати – 12.12 и 21.12.

На 12 декември се активира Звездният портал 12:12, а на 21 декември се активира Звездният портал 13:13.

Тези Енергии ще активират механизма на по-нататъшното пробуждане на Човека – осъзнатия Човек, живеещ от Сакралното Пространство на Сърцето.

Активирането на Енергиите на тези Звездни портали ще позволи на всеки човек да предприеме естествено, леко и своевременно всички процеси на трансформация, които са необходими за това да се превърне в Светлина.

Земята се движи уверено по спиралата на Възнесението – тя преминава през такива процеси на трансформация, както и всеки от нас.

Енергиите, които в момента постъпват на Земята, изваждат на повърхността всички наши неотработени програми – страхове, злоба, завист, съперничество, осъждане, вина, преувеличаване или омаловажаване… всичко онова, което в продължение на много еони вие сте използвали като защитно средство в живота си.

Сега трябва да приемете всички свои части, да приемете и изпълните с любов всяка частица от себе си, да признаете себе си за ЧАСТИЦА ОТ ТВОРЕЦА, да приемете с ЛЮБОВ целите себе си с всички свои качества – и тогава ще можете чрез тази ЕНЕРГИЯ мигновено да се разширите по нивата на Многоизмерността.

Всеки от вас с фините си тела е преминал Нулевата точка, или Точката на необратимост. Прекрачили сте Прага към Новата Реалност и Вратата към Миналото е затворена. В тази точка вие вече сте осъзнали какво означава Възхождането (Възнесението) и сега вече имате съвсем нов възглед и разбиране за този процес. И този възглед и разбиране се различават коренно от онова, което сте предполагали до преди 2012 г.

Вие вече много добре знаете, че Възнесението представлява Възхождане в своето Съзнание, повишаване на енергийната честота на Фините тела, които започват да повишават честотата на Физическото тяло.

Повишаването на честотата активира механизъм на изменение на химическите и биологическите процеси във физическото тяло, на нивото на клетките, атомите, невроните и т.н. Образуват се нови невронни връзки, които задействат спящите възможности и способности на физическото тяло.

Образуват се нови нервни влакна, които са в състояние да издържат на и да пропускат през физическото тяло десетки пъти повече Светлина. И това предизвиква емоционален шок. Но вие ще издържите всичко, вие разполагате с достатъчно инструменти на Духа, за да помогнете на себе си и на другите. Вие сте преминали през много неща – етап по етап, стъпка по стъпка сте изграждали себе си такива, каквито сте сега.

Всички процеси на трансформация се задействат чрез вас, вашите избори и намерения, след което вие приемате тези процеси чрез физическото си тяло и ги разпръсквате в реалността на физическия свят чрез импулсите на своето Сърце.

От Сърце на Сърце се предава сиянието на Новото – на Новия Свят, Новата Реалност, Новите Възможности.

И днес вие стоите на прага, когато е нужно отново да вземете Новите Семена, да ги разсадите в Свещеното Пространство на Сърцето и да ги разпръснете в подготвената почва на човешките Сърца.

Тези семена са скрити зад две Вълшебни дати – 12.12 и 21.12.

Всичко, което трябва да направите, е да отворите (активирате) Звездните портали 12:12 и 13:13.

Звездният портал 12:12 ще започне да пропуска Енергия през себе си от 12:12 ч. по Гринуич на 12.12.2014 г., като вибрациите на този Поток ще нарастват в продължение на 72 часа – до 12:12 ч. по Гринуич на 15.12.2014 г.

Звездният портал 13:13 ще започне да пропуска Енергия през себе си от 13:13 ч. по Гринуич на 21.12.2014 г., като вибрациите на този Поток ще нарастват в продължение на 72 часа – до 13:13 ч. по Гринуич на 24.12.2014 г.

За 72 часа Енергията на Звездните портали ще се настрои на най-високата честота, която ще съумее да приеме всеки Работник на Светлината на планетата Земя.

Вие, всеки един от вас, ще станете носители на НОВОТО СЕМЕ, на Новите Енергии, които чрез вас ще изпълват Земята и цялото пространство.

Всеки участник в Активацията ще приеме тези Енергии и Програми в Сърцето си, закотвяйки ги чрез физическото си тяло в Магнитно-кристалната Решетка на Земята и Човечеството.

Тези Енергии ще активират механизма на по-нататъшното пробуждане на Човека – осъзнатия Човек, живеещ от Сакралното Пространство на Сърцето.

 

Какво представляват Звездните портали 12:12 и 13:13?

 

Само допреди 25-30 години много от вас не знаеха и това, че вие живеете в трето измерение; че редом с вас съществуват и живеят и паралелни светове.

След това всичко започна да се променя, започнаха да навлизат нови знания и всички заговориха за петото, шестото… измерение. Спомнете си как се почувствахте, когато за първи път се докоснахте до тази информация…

След това, мнозина, оперирайки с дванадесетична система на изчисление, определиха, че в Слънчевата система съществуват дванадесет измерения; след това заговориха за тринадесет… Но ще ви кажа под секрет, че Творецът на всичко съществуващо няма граници – Творението му няма граници.

И всички тези игри с количеството на измеренията са просто осъзнато възприятие на реалността, в която живеете. В настоящото време вашата енергийна структура възприема единадесет измерения.

След Активацията на Звездните портали 12:12 и 13:13, вие ще навлезете в дванадесето и тринадесето измерение. Всъщност, вие сте си и били там, но в началото на експеримента, който всички вие поддържате през цялото това време и в който живеете, вие сте изгубили връзката си с тези пространства.

Вибрациите ви са станали толкова ниски, че това не ви позволява да усещате и да функционирате с онези ваши части, които през цялото това време се намират в тринадесето измерение и по-нагоре.

Активирането на Енергията на Звездните портали е Активиране на нашата Памет; това е среща на нас самите с нашите Висши аспекти. Това е разпечатване на всички наши възможности, които досега са били скрити от нас.

Ние постоянно сме в процес на „израстване“ към по-високи измерения, или Възнесение, започвайки от Първата Хармоническа конвергенция през 1987 г. И сега настъпи времето, когато мнозина ще успеят да почувстват по-осъзнато своите висши части.

Енергиите на Звездните портали ще започнат да пробуждат клетъчната ви памет, ще се активират 12-те квантови нишки ДНК, което, от своя страна, ще доведе до определени биохимически промени във вашата биология.

Тези промени не могат да бъдат мигновени – те ще се проточат в нашето линейно време, тъй като мигновените промени във физическия свят могат да доведат до някои неприятни моменти.

При повечето от вас биологията не е готова за мигновена трансформация. От пренапрежението, причинено от Енергиите, емоционалното ви тяло (нервната ви система) може да „прегори“.

Всеки си има своя честота на готовност за приемането на тези енергии.

Към настоящия момент от времето вие се намирате на различни степени на Възнесение – всеки си има своя скорост, свои договори, свои цели.

Поради това, в настоящия момент някои от вас достигат до енергиите на петото измерение, докато други започват да получават енергиите на дванадесетото и тринадесетото измерение.

Нека това ни най-малко не ви тревожи – всеки човек се намира на своето ниво на еволюционно развитие и се развива със собствено темпо.

Когато отидете да се учите в училище, вие започвате от първи клас и постепенно, година след година, преминавате в следващ клас.

Не можете веднага да постъпите да учите в десети клас, тъй като всички пропуснати в предходните класове знания няма да ви позволят да завършите успешно десети клас. По съвсем същия начин, напредвайки по степените на Възнесението, вие не можете да пропуснете това или онова – нужно е да усвоите Енергиите на всички измерения, повишавайки нивото на своите честоти. Онова, с което този опит се отличава, е това, че вие трябва не само да повишите честотата на своите Фини тела, но и да усилите Светлината във Физическото си тяло.

Искам да ви напомня за дисциплината на Духа, която ви е необходима, за да можете да се задържите на онова ниво, на което ще се закотвите на 12 и 21 декември тази година.

Встъпвайки на пътя на Възнесението, вие не можете да се върнете обратно, без да усложните здравословното състояние на физическото си тяло.

Вие вървите напред, към бъдещето, и трябва да съчетаете в себе си два свята – Земния свят и Небесния свят. Трябва да станете Богочовек и да носите в себе си тези качества, да крачите по Земята като проявен Бог.

Надявам се разбирате, че същината на тази информация, която се постарах да ви предам, е много кратка.

Всички вие вече отдавна сте завършили „земните“ школи и сега сте пристъпили към изучаването на по-сложни предмети, започнали сте да изучавате себе си, сакралното пространство на сърцето си, започнали сте да търсите Бога в себе си.

Вие живеете във времена на огромни промени, на мигновени проявления.

Всичко, което ви е нужно за това, е да живеете в РАДОСТ, независимо от всичко.

Да се научите на състоянието на Радост, може да ви помогне Медитацията.

Медитацията представлява тих Разговор с Бога, който се намира вътре в Духовното ти Сърце.

Медитацията представлява лична молитва за Благосъстоянието на всичко, което Е.

Медитацията представлява среща с вашите Висши части.

Медитацията представлява осъзнаване на себе си като Единен с всичко Съществуващо.

Когато се занимавате с Медитация, по който и да е от съществуващите начини, вие сте в пълно Единение със своята Многоизмерност, отсъстват мисли и емоции.

Вие се намирате в своето Духовно Сърце, протича сливане на вашите Фини тела с вашите по-Висши части, получавате енергията на Радостта и Благостта, Енергията на Безусловната Божествена Любов. И когато се завръщате в своята реалност, вие донасяте тези енергии със себе си.

Тези Енергии ви изпълват, помагат ви да пребивавате в умиротворено и блажено състояние и вие вече във всяка житейска ситуация проявявате само тези Енергии. Не можете да проявявате противоположни Енергии, тъй като ги няма у вас. По този начин, ден след ден, вие позволявате на Радостта да бъде ваша Пътеводна Звезда, която да ви отведе до САМИТЕ ВАС, до тези, КОИТО СТЕ.

И когато запалите своята СВЕТЛИНА, Истинската си Божествена Светлина, вие ще бъдете в състояние да осветите Пътя на хиляди бродещи в Тъмнината, ще бъдете в състояние да им помогнете на намерят своя Път и да запалят своята СВЕТЛИНА.

Носете Светлината на Новото и осветявайте Пътя на себе си и на Човечеството. Вие сте тези, които пишат Новата Реалност и съ-творяват Рая на Земята.

 

Анна Аверина

Превод от руски език: Мария Казакова


Ако материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
web counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg