Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация

Методът САЙ-КЕЙ® или Психологическата кинезиология

САЙ-КЕЙ
Моята диплома за САЙ-КЕЙ фасилитатор - основно ниво
САЙ-КЕЙ
Моята диплома за САЙ-КЕЙ фасилитатор - напреднало ниво


Какво представлява методът САЙ-КЕЙ® (Psych-K®)

"Изначалната мисия на САЙ-КЕЙ е да служи като инструмент за подпомагане на еволюцията на съзнанието и на свещения процес на еволюцията на света. По-конкретно, главната роля на САЙ-КЕЙ е да помогне на хората да си припомнят, че те са духовни създания, преживяващи човешки опит. Когато се помогне на подсъзнанието да се свърже с тази изначална истина, това ни освобождава от затвора на ограничаващите вярвания. Тези ограничаващи вярвания стесняват твърде много рамката на това, което вярваме, че сме, а също така ограничават твърде много потенциала ни и ни пречат да се разгърнем до онова, което бихме искали да бъдем. С голяма убеденост може да се твърди, че източникът на почти цялото човешко страдание, без значение дали това е ментално, телесно или емоционално страдание, произлиза от базовата илюзия за отделеност от нашата истинска Духовна Същност.

Тази Духовна Същност носи много имена и има много пътища към нея, но всички те трябва да си проправят път през препятствията на подсъзнанието, тъй като често подсъзнанието ни е "минирано" от ограничаващи вярвания и остарели "програми", които вече не са ни нужни и пречат на еволюцията ни. Тези ограничаващи подсъзнателни вярвания оказват влияние на всички аспекти на живота ни, включително на взаимоотношенията ни с другите хора, на себеоценката ни, на материалното ни благополучие, на професионалното ни развитие и успех, а също, без съмнение, оказват влияние на здравето ни. САЙ-КЕЙ ни помага да си разчистим изключително бързо пътя и да си осигурим едно безопасно преминаване през тези прегради на пътя ни, за да се придвижим към разширяване на потенциала ни във всяка една сфера от живота ни."

Роб Уилямс - създателят на САЙ-КЕЙ


САЙ-КЕЙ е:

  • Прост, но в същото време мощен процес за трансформация на подсъзнателните себе-ограничаващи и себе-саботиращи вярвания.
  • Уникална комбинация от различни инструменти за трансформация на подсъзнанието и съзнанието, някои от които са плод на модерните науки: психология, психотерапия, невронауки, психоневроимунология, епигенетика, а други произхождат от древното познание за ума и тялото.
  • Изключително мощен подход за фасилитирана трансформация на подсъзнанието, което всъщност управлява 95% от нашите мисли, емоции и поведение.
  • Процес, който надхвърля и отива отвъд стандартните методи за визуализация, утвърждения, волева промяна и позитивно мислене, и този процес е особено ефективен за промяната на поведенческите навици, за редуцирането на стреса, за подобряване на физиологичното ни и психологическо благосъстояние, както и за цялостната промяна на живота ни.

 

Вие сте тези, които създавате собствената си реалност 

Нашата реалност се създава от подсъзнателните ни вярвания. Тези вярвания често са резултат на "програмирането" ни, обикновено още в детските ни години, и оказват мощно влияние върху мислите ни, емоциите ни, поведението ни и живота ни като цяло. Изследванията в областта на психологията и невронауката доказват, че поне 95% от тези мисли, емоции и поведение са детерминирани на подсъзнателно ниво. Подсъзнанието е "складът", в който се съхраняват нашите нагласи, ценности и вярвания, на базата на които в крайна сметка се формира възприятието ни за света и за нас самите, а от това възприятие произлиза и поведението ни, което в много случаи е себе-саботиращо и себе-нараняващо. Повечето хора съхраняват в подсъзнанието си огромен брой себе-ограничаващи и себе-саботиращи програми и вярвания, свързани със себеоценката, здравето, материалното благополучие, взаимоотношенията, кариерата и духовността. По тази причина, най-ефективният начин да променим това поведение и живота си като цяло е като променим подсъзнателните "програми", които го поддържат.

САЙ-КЕЙ ни осигурява инструментите, с чиято помощ можем изключително бързо да идентифицираме онези подсъзнателни вярвания, които ни ограничават и ни вредят, и да ги трансформираме в подкрепящи подсъзнателни програми, с чиято помощ можем да променим всяка област от живота си.

 

Какви са ефектите от САЙ-КЕЙ

САЙ-КЕЙ ни помага да препрограмираме подсъзнанието с нови подсъзнателни вярвания, които да ни освободят от нежелания стрес и да ни помогнат да постигнем цялостния си потенциал, така че да се справяме лесно и успешно с предизвикателствата на живота.

Това разбира се не означава, че след като постигнем това препрограмиране и благодарение на него увеличим многократно потенциала си не е необходимо да действаме. Напротив! САЙ-КЕЙ трансформира и премахва онези подсъзнателни пречки и съпротиви, които са саботирали целите ни, така че сега вече действията и усилията, които влагаме, за да се усъвършенстваме, ще дават желаните резултати, а няма да отиват напразно.

САЙ-КЕЙ ни помага да се освободим от стреса и от вътрешните конфликти, които са основната причина както за психологическите, така и за телесните ни проблеми. Сам по себе си САЙ-КЕЙ има изцелителен ефект, но освен това той спомага и за това всички останали неща, които правим, за да подобрим здравето си, като това да правим физически упражнения, да се храним здравословно и да си почиваме, да водят до много по-бързи и трайни резултати в здравословен план. 

 

Как работи САЙ-КЕЙ

Нашите вярвания са фундамента на личността ни. Те стоят в основата на това как определяме сами себе си - като ценни или като нищо неструващи човешки същества, като силни или безпомощни, като компетентни или некомпетентни, те определят също това дали се доверяваме или сме подозрителни, дали сме приети или отхвърлени, дали сме самостоятелни или зависими, дали сме гъвкави или осъждащи, дали с нас се отнасят справедливо или сме жертви, дали сме обичани или мразени. Подсъзнателните ни вярвания и програми имат огромно влияние, както позитивно, така и негативно, върху живота ни, неизмеримо по-голямо, отколкото хората осъзнават. Подсъзнателните вярвания определят емоционалното ни състояние, взаимоотношенията ни, успехите ни в работата, себеоценката ни, физиологичното ни здраве, дори и религиозната ни принадлежност и духовните ни търсения.

При положение, че тези подсъзнателни програми имат такова огромно влияние върху живота ни, е от императивно значение да познаваме начина, по който можем да променим ограничаващите ни подсъзнателни програми в подкрепящи ни. Именно това е което прави САЙ-КЕЙ.


Източник: "Институт за Интегрално Развитие" 


САЙ-КЕЙ
free hit counter code
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg