Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Какво се случва по време на САЙ-КЕЙ сеансите

Какво се случва по време на САЙ-КЕЙ сеансите

По време на сеансите се случва следното:

След получаване на разрешение от страна на Висшия Аз на лекувания и проверка на готовността на подсъзнанието и съзнанието му да участват в този процес и да инкорпорират промените, които ще настъпят вследствие на него, аз установявам емпатичен контакт с енергийно поле на лекувания. Усещането е все едно аз съм самият лекуван и се намирам в неговото енергийно поле и тяло. В състояние на много дълбока медитация (тета ниво) аз произнасям наум позитивната програма, която искаме да запишем, в пространството на подсъзнанието на лекувания. Ако тя е нещо, в което подсъзнанието му не вярва, тя прозвучава „фалшиво”, което означава, че в подсъзнанието му има енергийни записи на негативни/неправилни вярвания, нагласи, спомени, състояния или емоции, които противоречат или противодействат на тази програма. Наричам ги най-общо „блокажи”. Това може да са записи от този живот – включително вътреутробни и от най-ранното детство, записи от минали животи или родово-онаследени и предадени по генетичен път негативни записи.

Когато произнеса позитивната програма в пространството на подсъзнанието на лекувания, всички тези негативни записи стават активни и осезаеми. Усещат се като неприятни усещания, тежест, присвиване и дори физическа болка в определени части на енергийното поле или тялото. След като ги идентифицирам по този начин, в ролята си на посредник аз започвам да канализирам светлината на Висшия Аз на лекувания, като така й позволявам да се насочи към негативните записи и да ги изчисти. Те се топят под тази светлина, подобно на облачета под лъчите на слънцето. Изчистването продължава дотогава, докато има негативни записи за изчистване. Висшият Аз на лекувания е този, който решава какво, в какъв ред и с каква бързина да бъде изчистено. Колко дълго ще продължи изчистването зависи от количеството, интензивността, плътността и дълбочината на негативните записи. Обикновено първите позитивни програми се записват по-бавно, защото са налице много подсъзнателни блокажи, особено при хора, които никога преди това не са прилагали никаква форма на енергийно или друг вид изчистване на подсъзнанието си.

По време на сеанса аз усещам ясно какви точно са някои от нагласите или емоциите, които се изчистват. Понякога получавам и интуитивно знание за миналите животи на лекувания, в които са възникнали някои от негативните записи. Друга част от негативните записи усещам просто като зловредна енергия с определен интензитет и качество. За целите на изчистването на тези негативни записи, обаче, не е необходимо нито аз, нито лекуваният да осъзнаваме какви точно са те. САЙ-КЕЙ техниката позволява те да бъдат изчистени и без подобно осъзнаване. Достатъчно е, че Висшият Аз на лекувания знае какви са тези негативни записи и знае кои от тях могат да бъдат изчистени. Макар и рядко, има случаи, когато Висшият Аз на лекувания не оторизира изчистването на определени записи. В такъв случай съответните неправилни нагласи ще се проявят в живота на човека под формата на определени житейски и/или здравословни проблеми и той ще трябва да се справи лично с тях, тъй като Висшият му Аз преценява, че това е най-ефективният начин човекът да отработи определена карма или да научи някакви необходими уроци (да постигне определени осъзнавания).

Моментът, в който негативните записи са били изчистени и позитивната програма вече е приета от подсъзнанието на лекувания, се усеща изключително ясно. Настъпва огромно чувство на облекчение, приповдигнатост и зареденост. Програмата вече е записана!

След сеанса аз ви изпращам кратко писмо, в което ви информирам, че сеансът е бил проведен, както и коя програма или програми са били записани по време на него. В писмото не включвам информация за това какви конкретни негативни записи са били изчистени, освен в случаите, когато вашето подсъзнание или свръхсъзнание ми подаде сигнал, че има нужда да узнаете това на съзнателно ниво, за да разширите своята осъзнатост.

 

Кога и как се усеща ефектът от сеансите

Това е строго индивидуално при всеки и зависи както от самата програма, която е била записана, така и от редица други фактори.

На първо място, за да усети ефекта от сенсите, човек трябва да вярва в този тип лечение. Това важи не само за енергийното, но и за всеки друг тип лечение. Ако човек не вярва, че даден тип лечение може да подейства по принцип или конкретно при него, това негово неверие може да му попречи да види или почувства ефекта от лечението. Блокажите ще са били изчистени, позитивната програма ще е била записана, но неверието на човека ще му попречи да изживее ефекта от това. Независимо на какъв етап на развитие е човек, неговото съзнание е изключително мощно и няма да му позволи да види или намери доказателства за нищо, в което този човек не вярва. Вярванията представляват изключетелно мощни филтри, които въздействат върху възприятието на човека и допускат до неговото внимание, единствено онова, което съответства на неговите вярвания. Така че, ако не вярвате в този тип лечение, по-добре не си поръчвайте сеанси, нито пък ме молете да ви докажа, че те действат, защото моята работа не се състои в това. Ако пък, подобно на Фокс Мълдър :), сте на етап „Искам да повярвам”, т.е. донякъде вярвате в този тип лечение, но имате и някои съмнения, пишете ми за това, за да започнем вашата терапия, като първоначално запишем в подсъзнанието ви програмата „Аз вярвам в САЙ-КЕЙ сеансите и позволявам на ефекта от тях да се прояви осезателно в живота ми”. Когато лекуваният вярва в терапията, това значително улеснява работата по време на сеансите, като същевременно му позволява да почувства по-бързо и по-силно ефекта от тях.

При някои от сеансите ефектът настъпва мигновено или до няколко часа след тях. При други са нужни няколко дни или по-дълго време, за да започне този ефект да се проявява и усеща.

Ако сеансите са били свързани с изчистването на стрес, страх, напрежение или тревожност, ефектът може да настъпи много бързо, стига това да са били спорадични състояния. Ако това са били състояния, натрупвани в продължение на години и вече превърнали се в хронични, изчистването им може да отнеме повече от един сеанс.

Ако по време на сеансите са били записани програми, свързани с подобряването на самооценката, самочувствието, самоуважението и любовта към себе си, ефектът започва да се усеща постепенно, като с времето се усилва. Човек забелязва, че започва да се чувства по-спокоен, по-освободен, по-сигурен в себе си, по-склонен да общува с другите, по-уверен в изразяването на себе си и на своите мнения и потребности. Забелязва, че някои негови комплекси или задръжки са изгубили силата си или напълно са изчезнали. Понякога е нужно човек да изчака да попадне в определени ситуации, за да забележи, че у него е настъпила някаква положителна промяна, тъй като именно стресовите ситуации му позволяват да види, че в тях той вече не реагира така, както обичайно би реагирал преди, когато самочувствието му е било далеч по-ниско.

Записването на някои програми пък изисква последващо осъществяване на някои допълнителни промени или действия от страна на лекувания, за да се обективират тези програми в живота му. Ако например в подсъзнанието на човека е била записана програмата „Потокът на изобилието потича в живота ми”, това не означава, че още на другия ден банковата му сметка ще се увеличи от самосебе си или че той ще спечели от лотарията. Записването на тази програма гарантира, че от подсъзнанието на този човек са били изчистени онези негативни записи, които са пречели на това тази програма да стане факт в живота му. Записването на тази програма в подсъзнанието му също така означава, че дълбоко в себе си той вече вярва, че това е възможно и че той заслужава това. Записването на тази програма в подсъзнанието му означава, че оттук нататък той ще действа по-уверено и по-смело по посока на актуализиране на тази програма, тъй като неговият устрем и самочувствие няма да бъдат подкопавани и саботирани от негативни и неправилни подсъзнателни модели на мислене. Но всичко това не означава, че този човек е освободен от необходимостта да положи необходимите усилия и труд, както и да вложи необходимото време, за да превърне тази програма в реалност. Определени житейски промени, както и определени промени в тялото и здравето изискват време, усилия и конкретни действия, за да се реализират. Те не могат да настъпят единствено вследствие на факта, че по време на сеанс е била записана позитивната програма, че те са вече факт. Вярвания като „Аз възвръщам оптималното си тегло” или „Аз постигам успех в избраната от мен област”, макар и записани в подсъзнанието, ще си останат само вярвания, ако човек не направи нищо, за да ги актуализира. Тези вярвания са задължителна предпоставка за това той да успее в поставената от него цел, но не осъществяват тази цел автоматично. Те му дават сила, мотивация и увереност по-лесно и по-бързо да постигне тези цели, но той е този, който трябва да осъществи конкретните необходими действия за това.

След записването на определени вярвания в подсъзнанието, в живота на човека могат да настъпят и някои благоприятни промени, без той да е правил нищо за това. Тези промени могат да дойдат под формата на благоприятни възможности, късмет, подходящи условия или хора, които да му помогнат да реализира определени свои цели. Всичко това е възможно, защото със записването на дадената позитивна програма в подсъзнанието на човека, неговата вибрация се усилва и започва да привлича към него онова, което му е необходимо, за да получи нещо желано или да постигне своята цел. Такива са, например, програмите, свързани с повишаване на благоденствието или паричния поток в живота на човека.

Има случаи, когато човек не успява да види, че записаната в подсъзнананието му програма действа, просто защото не разбира нейния смисъл. Ако, например, в подсъзнанието му е била записана програмата „Аз обичам себе си”, тя може да го тласне да дава ясна обратна връзка на другите (да им казва открито как техните думи, отношение или поведение го карат да се чувства) – нещо, което преди това той се е въздържал или се е страхувал да прави. Ако той не знае, че любовта към себе си включва и това човек да има смелостта открито да поставя личните си граници, да изразява себе си и своето мнение, той може да не разбере, че програмата дава ефект. В такъв случай е необходимо да се извърши допълнителна психотерапевтична работа, за да му се разясни това.

Възможен е и друг случай. Човекът може да въпрепятства действието на програмата „Аз обичам себе си”, която го тласка да дава ясна обратна връзка на другите, просто защото храни някои други неправилни съзнателни убеждения. Ако например той счита даването на обратна връзка за нещо негативно или страшно, то той сам ще подтиска импулса да дава ясна обратна връзка на другите, който програмата „Аз обичам себе си” събужда у него. Той може да счита, че даването на обратна връзка е нещо негативно, защото изисква конфронтиране с другите, а конфронтирането с другите не е нещо, което добрият човек прави. Или пък може да счита, че даването на обратна връзка е нещо страшно, защото това ще накара другите да оттеглят добрите си чувства към него или дори да го изоставят. Във всички тези случаи отново е нужна допълнителна психотерапевтична работа, за да бъде обяснено на този човек, че подобни вярвания са неправилни, да му бъде обяснено защо те са неправилни (от духовна и енергийна гледна точка), да му бъде обяснено с какви други вярвания той би било добре да ги замени, както и да му се помогне реално да осъществи тази промяна (чрез насоки на съзнателно ниво или чрез допълнителни сеанси за препрограмиране на подсъзнанието), за да може той да живее по-хармонично и да не възпрепятства действието на вече записаните в подсъзнанието му програми.

Единствено ако човек разбира смисъла, правилността, полезността и необходимостта от дадена позитивна програма, опитва се съзнателно да вярва и живее в съответствие с нея, но не успява да постигне това напълно поради някакви подсъзнателни пречки, записването на тази програма в подсъзнанието му ще му помогне той директно да изпита и забележи ефекта от нея – да повярва напълно в нея на съзнателно ниво и с все по-голяма лекота да живее и действа в съответствие с нея. За да се промени човек в положителна посока, понякога не е достатъчно само да бъдат записани определени позитивни програми в подсъзнанието му. Той трябва допълнително да коригира или надрастне определени свои вярвания и да израстне в своите разбирания и осъзнатост.

Заключение: САЙ-КЕЙ сеансите не са магическо хапче, което отменя необходимостта - когато наистина има такава - да коригирате или разширявате съзнателното си мислене или да осъществите стъпките и усилията, които биха довели до реализирането на вашите цели. При сеансите просто в подсъзнанието ви се записват онези мощни позитивни програми/команди, които оттук нататък ще направят така, че подсъзнанието ви вече да ви помага, вместо както преди да ви пречи, да се превърнете в човека, който искате да бъдете, или да осъществите целите, които искате да реализирате. Останалото зависи от вас! :)


Мария Казакова


* Тази дистанционна форма на САЙ-КЕЙ се нарича сурогатно балансиране и е само една от техниките от висшето ниво на САЙ-КЕЙ, която лично аз предпочитам да практикувам. Не всеки практикуващ изживява гореописания процес по същия начин или със същата сила, интензитет или дълбочина. Това е само начинът, по който работя самата аз. САЙ-КЕЙ включва и много други техники, при които лекуваният може да присъства лично и сам да извършва по-голямата част от работата по препрограмирането на подсъзнанието си, без да е необходимо да притежава емпатични или медитативни умения.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg