Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Седемте нива на реалността

Седемте нива на реалността

Целокупната реалност се състои от (най-общо) седем плана. След проявяването на първичната Троица, атомите на Материята – под въздействие на Духа – започват да вибрират на седем различни честоти, като по този начин възникват седем плана на съществуване. Отново под въздействие на Духа, атомната субстанция на всеки план започва да се уплътнява, т.е. да забавя своята вибрация, като по този начин се образуват по седем под-плана на основните седем плана на реалността. Тези седем основни плана са известни под следните названия (Фиг. 1):

Седемте нива на реалността

I.       Божествен

II.      Монаден

III.     Духовен/Атмичен

IV.      Интуитивен/Будхичен

V.       Ментален/Манасен

VI.     Астрален

VII.    Физически

Освен като изградени от материя с различна плътност, или с различна честота на вибрация, тези планове се описват и като седем различни нива на съзнание. Всеки от седемте плана и техните под-планове се обитават от същности, всички те – живи, характеризиращи се с определена форма на съзнание. Материята на съответния план представлява материалът, от който са изградени техните тела, или форми на проявление.

Седемте плана на реалността, както и техните под-планове, не са разположени един върху друг, или един над друг в пространството. Всички те се намират на едно и също "място", ако можем да употребим такъв израз, като взаимно се проникват. Физическият план е най-нисшият от всички планове. Частиците, от които е изградена неговата материя, са най-обемни и се движат с най-ниска скорост. Материята на всеки следващ план се характеризира с все по-фини градивни частици, движещи се с все по-голяма скорост, което позволява на по-фините планове да проникват през по-плътните.

В някои древноиндийски трактати за обясняване на тази идея срещаме следния пример: най-плътният план се символизира от купчина големи камъни; следващият план – от купчина дребни камъчета, струпана на същото място; още по-финият план се символизира от купчина пясък, струпана върху първите две; следващият план се символизира от водата, която е толкова по-безплътна от големите камъни, малките камъни и пясъка, че прониква между тях, заемайки същото пространство, което и те; а още по-финият план на реалността се символизира от въздуха, който е изграден от такива частици, че прониква и в самата вода.

Същностите, населяващи по-висшите планове, притежават по-фини (по-безплътни) тела. Всичко обаче, което понастоящем човек е в състояние да регистрира с помощта на своите телесни сетива, са формите, населяващи най-нисшия план на реалността – физическия. Но дори и този план все още не е напълно изследван от човека. Физическият план се разделя от своя страна на седем под-плана, които са известни под следните наименования (Фиг. 1):

1-ви под-план                     първи етер

2-ри под-план                     втори етер

3-ти под-план                     трети етер

4-ти под-план                    четвърти етер

5-ти под-план                     газообразен

6-ти под-план                     течен

7-ми под-план                    плътен физически

Докато твърдото, течното и газообразното състояние на материята на нашия седми план са добре известни на науката, тя едва наскоро направи откритието за съществуването на етерната субстанция и изследването на нейните свойства и характеристики е още в самото си начало. Благодарение на Кирлиановата фотография бе регистрирано т.нар. "биополе", което е изградено именно от етерна субстанция. Бе открито, че това поле е присъщо на, или се излъчва от всички познати ни форми: минерални, растителни, животински и човешки. Човешкото око не може да регистрира това поле, защото човешкото око възприема форми на енергия (т.е. форми на материя), чиято честота на вибрация е по-ниска от честотата на вибрация на етерната субстанция. Всъщност, това е и причината, поради която човек не може да регистрира формите, населяващи всички по-висши планове на реалността. Честотата на материята, която изгражда тези форми и самите планове, е толкова висока, че е далеч над обсега на нашите сетива.

Етерното зрение, т.е. способността да се регистрират формите на етерната субстанция, е естествена човешка способност, която обаче е все още неразвита при повечето хора. Това не е някаква свръх-психическа способност, а е способност, присъща на физическите очи, която ще се прояви при болшинството от хората с напредването на естествения еволюционен процес.

назад   напредАко материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
free hit counters
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg