Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Структурата на човека

Структурата на човека

Подобно на всички останали творения на Бога, човекът отразява в своята структура троичността на Твореца – той се състои от Дух, Душа и Форма. Душата представлява отражение на Духа, или форма, носител, посредством която той се проявява на по-нисшите полета на реалността. Тялото, или формалният аспект на човека, е от своя страна отражение на Душата, или носител, посредством който тя (и съответно Духът) се проявява на най-низшите планове на реалността.

Всеки от тези три аспекта на човека също е тройнствен:

I. Духът на човека отразява трите аспекта на Бога:

1. Воля или Сила – Отецът

2. Любов-Мъдрост – Синът

3. Активна Интелигентност – Светият Дух

II. Душата, Висшето Аз, или Индивидуалността, представлява потенциално:

1. Духовна воля – Атма

2. Интуиция – Будхи, Любов-Мъдрост, Чист Разум, Христовият принцип

3. Висш или Абстрактен Ум – Висш Манас

III. Формата, Личността, или нисшето аз, също представлява троичен аспект с компоненти:

1.     Ментално тяло – нисш манас

2.     Емоционално тяло – астрално тяло

3.     Физическо тяло – плътното физическо и етерното тяло

Фиг. 1 показва в синтетичен графичен вид разположението на трите основни компонента на човека, както и на техните подкомпоненти, в различните полета на реалността. От таблицата е видно, че формалният аспект на човека е съвкупност от три енергийни обвивки, или тела, които са изградени от материята на съответно физическия, астралния и нисшия ментален план на реалността. Душата, от своя страна, представлява съвкупност от три енергийни обвивки, или тела, които са изградени от материята на съответно висшия ментален, будхичния и атмичния план на реалността. Човешкият Дух "обитава" монадния план на реалността.

Духът е най-висшият аспект на човека. Той е онова, което вдъхва живот и прави възможно съществуването на човека. Той, освен това, въплъщава божествената цел, за осъществяването на която всеки отделен човек е бил въведен в съществуване. Ето защо аспектът на Духа е източникът на волята за съществуване, той е онова, което вечно ни кара да се стремим към усъвършенстване  и развитие, докато един ден в хода на нашата еволюция ние ще бъдем в състояние да реализираме Божественото намерение за нашия индивидуален живот. Тъй като човешкият Дух е искра от Божествения Дух, той е онова, посредством което Бог присъства у всеки от нас. В лицето на човешкия Дух Божественото Присъствие е индивидуализирано за всяко дете на Бога.

Човешката Душа е частица от Божествената Душа. Подобно на последната, тя се явява резултат от взаимодействието на Духа и Материята, на живота и формата. Ето защо Душата не е нито дух, нито материя, а връзката, посредникът между тях. Като такава, тя наследява характеристиките и на Духа, и на Материята. От Духа тя наследява характеристиките Цел, Сила, Воля. Духовната Воля на Душата е онова, което ù дава възможност да познава и сътрудничи на Плана и Намерението на Единния Живот, част от Когото е тя самата. Духовната Воля се проявява като воля за живот. Тя е източник на интелигентната воля на човека – волята да живее, да прогресира, да просперира. От Материята Душата наследява качеството Интелигентна Активност, т.е. креативност. Чрез креативния процес се строят форми. Креативността е способността на Душата да манипулира, да контролира движението на субстанцията, като така я фиксира и задържа в определени форми. Така в природата на Душата е да твори форми в съответствие с вродената си Духовна Воля. По този начин Душата преживява позитивния и негативния полюс на целокупното човешко същество – Духа и Материята, Волята и Интелигентността, и се учи да ги контролира. Еволюцията на Душата се изразява в нарастването на умението ù да твори все по-адекватни форми, чрез които Духът, т.е. Божественият План, или Намерение, да намират проявление.

Душата притежава и своя собствена характеристика – Любовта-Мъдрост, която в нейното висше проявление се описва като Чист Разум, Съвършено Разбиране, Всезнание – способността мигновено, непосредствено да се прониква отвъд формата и непогрешимо да се схваща същността. Това е и способност да се вижда всичко в единство, всяко нещо да се схваща като неделим аспект на Единния Живот, в който се движим и съществуваме. Любовта, като характеристика на Душата, няма нищо общо с емоционалната проява на нежност и привързаност. Тя е онова, което се проявява у човека като стремеж за безвредност, стремеж да не се причинява вреда, произтичащ от съзнанието за взаимосвързаността, единството, общия произход на всичко съществуващо. В този смисъл Душата, която е съзнателният аспект у човека, се характеризира като групово съзнание.

Когато говорим за човека, имаме напредвид именно Душата. Това е истинският Духовен Човек – обитателят на човешката форма, който съзнава и се самосъзнава.

Човешката форма е онова, посредством което Душата – а оттук и Духът, се проявява на най-плътните слоеве на реалността: нисшия ментален, астралния и физическия план. Всички тези планове са материални, т.е. те съставляват формалния аспект на Твореца. Душата, която обитава по-висши сфери на реалността, еманира, или "излъчва" от себе си една своя част, която се спуска в царството на материята. Тази част привлича около себе си част от енергията на трите нисши плана и се обгръща с тях като с "воали", или тела, които ù дават възможност да влезне в съприкосновение с енергията на съответните планове, както и да присъства на тези планове. Така се образуват трите тела – ментално, емоционално и физическо (етерно плюс плътно физическо тяло), които в своята съвкупност, одухотворени от заточената в тях част на Душата, образуват онова, което наричаме Личност – формалния аспект на човека. Заточената във формата част на Душата е онова, което поддържа единството на формата. Тя е онова, което в действителност съзнава, мисли, чувства и действа – благодарение на своите обвивки, или носители.

назад   напредАко материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
website statistics
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg