Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Вашите вярвания въздействат върху природните феномени

Вашите вярвания въздействат върху природните феномени

A. ВОЙНАТА И МЕТЕОРОЛОГИЧНОТО ВРЕМЕ

1. Като живи същества, вие сте част от природата. Преминаването на мислите, чувствата и вярванията във физически, обективно възприемаеми феномени, е толкова естествено, както преминаването на водата в лед, например. (17:358)

2. Вашите вярвания (които често са в противоречие с желанията ви) предизвикват войни. Вашите чувства представляват вътрешната реалност, която лежи в основата на онова, което вие считате за чисто природни феномени, като например метеорологичното време... Всеки един от вас участва в създаването на всяка буря, на всеки нов извор и т.н. (17:359)

Б. МЕТЕОРОЛОГИЧНОТО ВРЕМЕ И ПЛАНЕТАТА

1. Ритмите на вашето тяло и съзнание следват матриците на вашата планета. Самата планета се състои от атоми и молекули, всеки от които притежава свой собствен тип съзнание... Вашите чувства са също толкова естествена част от околната среда, колкото са и дърветата. Те оказват огромно въздействие върху метеорологичното време. Дори могат да бъдат прокарани взаимовръзки между, да кажем, епилепсията и земетресенията. (18:361)

2. Земетресенията са много тясно свързани с периодите на големи обществени вълнения, като именно на тези места възникват разломните линии и биват проектирани навън. Те могат... да предизвикат приливна вълна на другия край на света, точно както сърдечният удар може да засегне част от тялото, която е далеч от мястото на първоначалното поражение. (18:363)

3. Когато светкавица удари земята, тя я променя. Има също така и изменения на атмосферата, които се предизвикват от въздействието на вашите мисли. (18:363)

4. На нива, различни от съзнателното, вие напълно осъзнавате приближаването на бурите, наводненията, торнадата, земетресенията и т.н. Налице са много подсказки и знаци... под формата на съвсем малки електрически разграничения, които самата кожа на тялото осъзнава. На това ниво тялото често е подготвено за природните бедствия преди те да са се случили. То активира своите защитни системи. (18:364)

В. ИЗБИРАНЕ НА КРИЗА ИЛИ БЕДСТВИЕ

1. Преди сте чувствали, подсъзнателно, че се носите по течението и че животът почти няма смисъл. Под повърхността на събитията вие сте се чувствали нереализирани и сте усещали, че притежавате огромна смелост и способности, но никога не ви се е давал шанс да ги използвате. Подсъзнателно, следователно, вие сте избрали ситуация, в която се проявява някаква криза, пробуждаща всички най-големи елементи на сърцето и душата, които сега трябва да се напрегнат да разберат и да триумфират. И в този случай вие ще научите повече и ще се реализирате в по-голяма степен, отколкото би било [иначе]. Това не означава, че не са били налице други начини, които е можело да изберете. (11:236)

Г. ПРИРОДНИТЕ КАТАКЛИЗМИ

1. Винаги си има причини, поради които даден индивид се оказва въвлечен в бедствена природна катастрофа. В много случаи, още преди това възниква почти съзнателно осъзнаване на обстоятелствата. В други случаи [катастрофата] намира отражение в сънищата... Някои хора променят плановете си и напускат града ден преди да се случи бедствието. Други остават. Нищо от това не е случайно. Подсъзнателната информация се допуска до съзнанието в съответствие с онези вярвания, които индивидът поддържа относно самия себе си, своята реалност и неговото място в нея. Всеки, който загива по време на бедствие, е избрал да почине така. Човек винаги до известна степен осъзнава това, макар че може и да играе номера със себе си и да се преструва, че не осъзнава нищо. (18:364-365)

2. Онези, които искат да използват своето подсъзнателно предчувствие относно някое такова събитие, ще се възползват от него – ще се спасят и ще изберат да не бъдат въвлечени. Ако те не вярват в подобни предварителни предупреждения и си отказват съзнателно знание, но все пак вярват, че като цяло са в безопасност, ще действат подсъзнателно, без да знаят какви са причините им за това. (18:365)

3. Ще има и други, които са част от бедствието по свои собствени причини. Психически, умствено и физически, те ще бъдат точно толкова част от едно подобно събитие, колкото, да кажем, водата, която се носи през града по време на наводнение. Те ще използват физическата катастрофа така, както човек би могъл да използва някой симптом с цел създаване на предизвикателство, осъществяване на вътрешно израстване, или развиване на разбиране – но те ще изберат своето бедствие, точно както биха избрали своите симптоми... То няма да им бъде наложено отвън... Някоя много тежка болест може да бъде използвана от даден човек, за да го постави в тесен контакт със силите на живота и смъртта, ... за да мобилизира забравени инстинкти за оцеляване, за да изобрази живо големи точки на контраст и да събуди всички негови сили. (18:365)

4. Не съществуват нещастни случаи. Никой не може да умре при дадени обстоятелства, освен ако не е подготвен да умре. (18:366)

5. Някои... предпочитат да умрат при обстоятелства, които биха се сторили на други напълно ужасяващи – да бъдат пометени от бушуващите вълни на океана, или да бъдат смазани при земетресение... Бавната смърт в някоя болница, или преживяването на болест, биха били нещо немислимо за същите тези хора. (18:366)

6. Много повече човешки същества осъзнават приближаването на своята смърт, отколкото се предполага обикновено. Те знаят, но се преструват, че не знаят. (18:366)

7. Онези, които умират в природни катастрофи..., предпочитат да напуснат физическия живот... борейки се за живота си, ... а не примирени. (18:366)

8. Докато от една страна човек се страхува от необузданите сили на природата и се опитва да се защити от нея, той същевременно й се наслаждава и се идентифицира с нея. Колкото по-цивилизован става човек, толкова повече обществените структури... го отделят от неговата съкровена връзка с природата – и толкова повече природни катастрофи ще има, тъй като човек подсъзнателно усеща огромната си нужда да се идентифицира с природата... Така, както нищо друго не би могло да го направи, един огромен сблъсък с пълната енергия на природните елементи изправя човек лице в лице с невероятната сила, от която той произлиза... При такива условия, хората, които не се чувстват част от нищо – от никаква структура, или семейство, или държава, могат мигновено да осъзнаят своето другарство със земята. (18:367)

9. Очевидно, много бунтове се предизвикват съвсем съзнателно. Със сигурност хиляди или милиони от участниците в тях не решават съзнателно да предизвикат ураган и т.н.... На първо място, на това ниво те не вярват, че подобно нещо е възможно. Но макар че съзнателните вярвания играят определена роля в подобни случаи, на индивидуално ниво "вътрешната работа" се осъществява също така подсъзнателно, както тялото предизвиква физическите симптоми. Симптомите изглеждат причинени на тялото, точно както изглежда, че природните бедствия сполитат тялото на земята... Основните причини и за двете, обаче, са едни и същи... До известна степен същото може да се каже и за войните... В крайна сметка войната ще ви научи да почитате живота. Природните катастрофи ще ви припомнят, че вие не можете да пренебрегвате своята планета и факта, че сте част от природата. (18:368)

10. Природните бедствия се генерират по-скоро на емоционално ниво, отколкото на нивото на вярванията, въпреки че и вярванията играят много важна роля, тъй като всъщност те предизвикват самите емоции. (18:368-369)

11. Скалата в потока ще раздели течението на водата, така че то ще трябва да заобиколи препятствието. Вашите емоции са също толкова реални, колкото скалите. Вашите колективни чувства оказват въздействие върху течението на енергията и тяхната сила... може да бъде съвсем ясно наблюдавана при гръмотевичните бури. (18:369)

12. Бурите и торнадата се предизвикват от разгневени хора, точно както и войните. (18:379)

Д. ЖИВОТНИТЕ ПРИТЕЖАВАТ ЧУВСТВА, НО НЕ И ВЯРВАНИЯ

1. Човек приписва голяма психологическа активност на собствения си биологичен вид, но я отрича у останалите такива. Съществуват също толкова изобилни и разнообразни видове психологически реакции, колкото са и биологичните видове. (12:248)

2. Човек толкова много си служи с думи, че му е трудно да разбере, че другите видове боравят с различен тип комплекси от идеи, при които не участва мисленето такова, каквото вие го разбирате... При тях идеите не се представят чрез структура от изречения..., а чрез ментални модели, изградени на основата на докосването и обонянието – с други думи, мислене, но в други... рамки... Животните осъзнават благотворните насочващи елементи на болестта. Те също така разбират природата на стреса като необходим стимулант за физическата активност. (12:248)

3. Когато едно животно е болно, то моментално започва да лекува ситуацията, като подсъзнателно знае какво да направи. (12:251)

4. Животните притежават чувства, но не и вярвания. (18:363)


"Природата на личната реалност" от Джейн Робъртс и СЕТ

Превод: Мария Казакова

назад   напредАко материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
web analytics
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg