Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Вие притежавате огромна енергия и сила

Вие притежавате огромна енергия и сила

A. ВИЕ ИМАТЕ НА СВОЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ НЕИЗЧЕРПАЕМА ЕНЕРГИЯ

1. В това съществувание вие се учите да боравите с неизчерпаемата енергия, която е на ваше разположение. (1:10) ...Енергията идва от сърцевината на БИТИЕТО... и представлява източникът на неизчерпаемата жизненост. (1:13)

2. Енергията на вашето същество съществува извън вашата система и ù въздейства, казано на ваш език, като става физически "жива" в определени точки от времето и пространството. Вашата собствена висша енергия се потапя във и оттегля от пространствено-времевия континуум, такъв, какъвто вие го разбирате. (19:388)

3. Онова, ... което се случва, е, че енергията на вашето същество въздейства върху, да кажем, седем [времеви] точки от триизмерната система. Във всяка от тези точки се преживява нещо, което изглежда като изолиран живот. Непосредствено отвъд тези пресечни точки, обаче, е налице едно повече или по-малко единно и всеобщо разпознаване на една цялостност, която се "носи" над тях. Това е многоизмерната същност... Голямото чудо е, ...че всяко съзнание, независимо от степента си, е самото себе си и никое друго, дори когато в безкрайните полета на взаимодействие то може да представлява част от друго – точно както... един индивид е част от дадено семейство. (19:389)

ЕНЕРГИЙНИ ЦИКЛИ

4. Съществуват ритми, които касаят енергията. От практическа гледна точка това означава, че определени времеви периоди са по-ефективни от други за тази комуникация в състоянието на сънуване... Енергията на личния "аз" непрекъснато идва от същността. (19:391)

5. Тези цикли се сливат в няколко точки, така че през времето на всеки период от две хиляди години при вас не настъпват фундаментални изменения във всички области на живота... Това са просто ритми, изобразяващи най-голямото въздействие на духа при съприкосновението му с плътта и времето... В известен смисъл може да се каже, че енергията на дадена същност се разсейва и влиза в съприкосновение с пространствено-времевия континуум под определени ъгли, след което винаги се отблъсква обратно. (19:391-392)

6. Има пикови периоди, през които "аз"-ът и душата (или същността) съвпадат – когато комуникацията е най-добра. Всичко това се осъществява през прозореца на вашето настояще. (19:392)

7. В рамките на всеки "аз", следователно, се оформят връхни точки. Тези връхни точки служат като точки на привличане, сега отворени, през които може да се влее усилената мощ на същността... В частност, това е когато човешките същества получат озарение свише... или усетят в себе си някакви нови сили. (19:393)

Б. НАЙ-КОНЦЕНТРИРАНИТЕ ФОРМИ НА ЕНЕРГИЯ

(1) ЕМОЦИИТЕ

1. Въображението и емоциите са най-концентрираните форми на енергия, с които вие разполагате като физически същества... Емоциите... запращат мислите от тази вътрешна реалност през бариерата между нефизическото и физическото към "обективния" свят – това е един немалък подвиг. (5:99)

2. Вашите чувства притежават електромагнитна реалност, която се проявява навън, оказвайки влияние върху самата атмосфера. (18:361)

3. Вашето съзнателно мислене в много голяма степен определя емоциите ви... Вие не се намирате на произвола на своите емоции..., тъй като те по принцип следват потока на вашите разсъждения... Ако вярванията ви относно съществуването са изпълнени със страх, тогава емоционалните ви реакции ще са такива, които водят до стрес. (4:67)

4. Трябва да приемете валидността на своите чувства, като същевременно осъзнаете, че те... не винаги отразяват фактическото състояние на нещата във вашата реалност. [Например] "Чувствам, че съм пълен неудачник" е едно емоционално твърдение и то трябва да бъде прието като такова... [Но същевременно] вие може да сте човек, който съвсем успешно постига целите си, докато продължава да се мисли за неудачник. (11:222)

5. Възможно е да си мислите, че е много лесно да ви изкарат от равновесие... и поради това да се страхувате от своите емоции... Мислите си, че здравият разум може напълно да се удави в тях... Въпреки това, приемате някои емоции, които считате за безопасни, а пренебрегвате други, тъй като се страхувате да ги последвате по-нататък. (11:223)

НЕВИННОСТТА НА ВСИЧКИ ЕМОЦИИ

6. Емоциите следват вярванията... Да ги отричате, е нещо напълно безплодно. Те са едно от средствата, чрез които личностно настроеното съзнание опознава себе си. Те не са деструктивни. Не може да се твърди, че една емоция е добра, а друга – лоша. Емоциите просто са. Те са елементите на силата на съзнанието, изпълнени с енергия. Оставени сами на себе си, те се сливат в едно могъщо битийно море. Не можете да утвърждавате едни емоции, а да отричате други, без по този начин да издигнете прегради. (21:417)

7. Изключително важно е да осъзнаете действителната невинност на всички чувства, тъй като всяко едно от тях, ако го приемете и последвате, ще ви отведе обратно до реалността на любовта... Не се доверявайте на никого, който ви отклонява от вашата собствена реалност. Не следвайте онези, които ви казват, че трябва да се покаете, под каквато и да е форма. (22:452)

8. Догмите, които ви учат да се издигнете над своите емоции, може да са подвеждащи – дори... опасни. Подобни теории се базират на концепцията, че в човешката емоционална природа по начало има нещо низко или грешно, докато душата се описва като спокойна, "съвършена", пасивна и безчувствена. Допустимо е само най-възвишеното, блажено състояние на съзнанието. Душата, обаче, е най-вече фонтан от енергия, креативност и действие, който разкрива своите характеристики в живота именно посредством вечно променящите се емоции. Ако им се доверите, вашите чувства ще ви отведат до психологически и духовни състояния на мистично разбиране, покой и омиротвореност. (21:422)

9. Да преживявате своите емоции като такива, не означава да ги приемате за достоверно отражение на онова, което действително се случва в живота ви. (11:217)

10. [Представете си, че даден] човек често подтиска естественото раздразнение, което понякога възниква... между, да кажем, него и неговия началник на работа... Всички тези подтиснати реакции търсят проявление... Когато му се насъбере достатъчно, [той]... може да реагира по много бурен начин... Чувството за сила, което се усеща в подобни епизоди, е резултат от внезапното отприщване на подтисканата енергия, но пък индивидът винаги е на произвола на тази енергия – потопен в нея и пасивно влачен от нея... Страхът от собствените ви емоции може да причини далеч по-големи вреди, отколкото тяхното изразяване. (I 1:211)

(2)  ВЪОБРАЖЕНИЕТО

1. Появата на въображението отвори най-големите възможности, но... постави под голямо напрежение биологичното същество, чиято... структура започна да реагира не само на настоящи... ситуации, но и на въображаеми такива. (12:242-243)

2. Често вие не се доверявате на своето въображение, считайки, че то се занимава с феномени, които не могат да бъдат наречени факти... Вие не осъзнавате важните ключове, които (вашето въображение) ви предоставя. (19:396)

3. Често вие по невнимание използвате своето въображение, за да удължавате "негативните" обстоятелства, като мислите за всички неща, които биха могли да се объркат. Вие, обаче, можете да използвате въображението си по един много конструктивен начин, като така промените миналото, настоящето и бъдещето. За да направите това в настоящия момент, свободно си представете ситуация, в която сте щастливи... Ако сте възрастен, беден и самотен, може да ви се стори съвсем абсурдно да мислите за себе си като за двадесетгодишен, богат и заобиколен от приятели и почитатели... Трябва да осъзнаете, че този въображаем свят действително съществува – но не в света на фактите, който познавате. До известна степен, обаче, в зависимост от степента на свобода, която сте си позволили в него, едно такова упражнение автоматично ще подмлади тялото, ума и духа ви, и ще започне да привлича към вас всеки възможен за вас еквивалент в света на фактите, който познавате. (19:397)

4. Разбира се, вие трябва да сте в състояние да правите разграничение между света на въображението и фактологическия физически свят, за да можете да манипулирате ефективно. Но физическата реалност произтича от въображението, което пък следва пътя на вашите вярвания. (19:398)

5. Подобна работа с въображението действа като катализатор, който привлича към вас информация от други нива на вашата по-обширна реалност и я концентрира върху специфичния проблем, който ви вълнува в момента. Тази информация след това ще се прояви под форма, [която е разбираема за вас]... Подобна практика, също така, активира в "аз"-а целия негов несъзнаван, но напълно валиден, опит, като извлича подобни епизоди от други едновременно протичащи животи. В едно от съществуванията възрастният човек е млад. А онзи, който не е обичан, е обичан. Тези несъзнавани реалности се включват посредством използването на въображението. Всеки ден е прозорец към всеки един живот. (19:399)

В. СИЛАТА

1. Вашата ефективна сила на действие следва насоката на вашите вярвания. Да вярвате, че сте слаби, означава сами да се лишавата от силата си на действие. Да приемате безкритично всички вярвания, които достигат до вас, в най-добрия случай означава да се отворите за бараж от противоречива информация. (6:108)

2. Вие не сте на произвола на несъзнателни събития. (7:132)

3. Нуждата да действат и да имат контрол над действието е първостепенна за съзнателните същества. (17:351)

4. [Възможно е] да вярвате, че добротата и безсилието са донякъде синоними, и да поставяте знак на равенство между силата и злото. Нежелаейки да се изправите лице в лице с подобно "зло" в самите себе си, вие може да го насочите навън и да го пренесете върху някаква друга област... Като общество, вие може да го проектирате върху престъпниците, а като нация – върху някоя друга държава. Като индивид, вие може да пренесете тази сила върху работодателя си, профсъюза и т.н. (17:351)

5. Силата не означава задължително превъзходство над. Съществува, например, силата на любовта, както и силата да обичаш.  И двете предполагат огромно действие и виталност, както и един агресивен тласък, който няма нищо общо с насилието. (17:351)

6. Вие сте силата на проявения Бог. Вие не сте безсилни. Чрез вашето същество силата на Бога укрепва, тъй като вие сте част от това, което е Той. Вие не сте просто незначителна... буца глина, чрез която Той решава да разкрие Себе Си. Вие сте Той, проявяващ се като вас. (21:429)

7. Ако осъзнавате силата на своето същество, вие ще знаете, че тя постоянно търси все по-широко поле на креативност и преживявания, в които да се изправя пред нови предизвикателства – тъй като всички проблеми представляват предизвикателства. (19:380)

Г. АГРЕСИЯТА НЕ Е НАСИЛИЕ

1. ЕСТЕСТВЕНАТА АГРЕСИЯ Е ПРОСТО СИЛАТА ДА ДЕЙСТВАШ. (17:353)

2. Истинската природа на агресията, в най-точния смисъл на думата, е просто мощно действие. Това не предполага непременно физическа сила, а силата на енергията, насочена към някакво материално действие... Раждането е навярно най-мощната агресия, от ваша гледна точка, на която сте способни. (8:143)

3. Вашият проблем се състои в това... как да се справите с [нормалната агресивност], когато тя е останала непроявена, игнорирана или отричана в продължение на дълъг период от време... Замислете се за тази блокирана енергия.  Съзнателно, повечето хора се страхуват от нея – те не са я подтиснали, защото са я считали за нещо добро. Когато използвам думата "подтиснали", нямам предвид..., че са я набутали в несъзнателното или някъде, където нямат достъп до нея. Можете и да се правите, че този психически материал е скрит, но в действителност вие имате съзнателен достъп до него. Трябва само искрено да го потърсите. (8:144)

4. Котката игриво убива мишката и това, че я изяжда, не представлява зло. Котката не страда от чувство за вина. На биологично ниво, и двете животни разбират. Съзнанието на мишката, като реакция на инстинктивното знание за предстоящата болка, напуска тялото. Котката използва топлата плът. Самата мишка също е била ловец – така както сега е жертва, така че и двете животни проявяват разбиране по начин, който е трудно да бъде обяснен. (145) ... Те ще се борят да оцелеят, но... те притежават и едно вродено несъзнателно чувство за единство с природата, благодарение на което знаят, че няма да бъдат изгубени или претопени. Човекът, следвайки своите собствени пътища, избра да излезе извън тази рамка – на съзнателно ниво. И тогава, на мястото на инстинктивното знание на животното, възникна състраданието. (8:146)

5. В страха си от негативните мисли, вие често се опитвате да отречете всяка нормална, естествена агресивност. (8:147)

6. Ако порежете пръста си, той започва да кърви. По този начин кръвта прочиства всяка отрова, която е можела да навлезе в тялото ви. Кървенето е благотворно и тялото знае кога да го прекрати. (150) ... Когато възприемате агресивните мисли като погрешни, да използваме тази аналогия, вие дори не започвате да позволявате на своята система да се пречисти. Вместо това, вие затваряте отровите в себе си. (8:151)

НАСИЛИЕТО

7. Вие бъркате агресията с насилие, и не разбирате креативното действие на агресията или целта ù..., състояща се в предотвратяването на насилието... Насилието представлява изопачаване на агресията. Раждането е едно агресивно действие – изтласкването, с огромна стремителност, на един "аз" навън от едно тяло, към едно ново обкръжение. Всеки творчески акт е агресивен. Насилието не е агресивно. То представлява, вместо това, едно пасивно подчиняване на емоциите, които не са нещо разбрано и оценено, а само нещо, от което даденият човек се страхува, но същевременно и търси... При всяко насилие е налице високо ниво на самоубийствена емоция – антитезата на креативността. Както убиецът, така и жертвата в една война, например, са обхванати от една и съща страст, но страстта не е агресивна.  Тя представлява... желание за унищожаване. Знайте, че копнежът се състои от чувства на отчаяние, предизвикани от усещането за безсилие... Агресията води до действие, до креативност и до живот. Тя не води до унищожаване или насилие. (I 1:2 10)

Д. ЛЮБОВТА

1. Любовта, подобно на агресията, е изходяща. Не можете да подтиснете едното, без по подобен начин да засегнете другото. (8:154)

2. Любовта е способността да се възприеме святостта на другия... Състоянието на святост е несъзнателно при животните... Те не притежават съзнателна памет, а биват поддържани само от инстинктивната памет на клетките и органите. (9:157)

3. Естествената агресия е творческият, любящ тласък напред; начинът, по който бива активирана любовта; горивото, посредством което любовта се привежда в действие... Агресията, в своето основно проявление, няма нищо общо с физическото насилие...

[Агресията] е силата, посредством която любовта бива увековечена и творчески възродена. Когато мислите по някакъв друг начин, тогава изпадате в изопачени възгледи, според които силата... е нещо застрашително, или погрешно, или дори демонично. А в противовес на това, доброто се разглежда като безсилно, пасивно, и нуждаещо се от сериозна защита. (11:218)

4. Любовта се задвижва от всички елементи на естествената агресия, и тя е могъща; въпреки това, тъй като сте прокарали такива разделения между доброто и злото, любовта изглежда слаба, а насилието – силно. (17:352)

5. Преди да можете да обикнете другиго, вие трябва да сте обикнали себе си. Като приемате себе си и с радост се проявявате като такива, каквито сте, вие осъществявате своите заложби, и простият факт на вашето присъствие може да направи останалите щастливи. (21:427)

6. Когато обичате другите, вие признавате правото им да проявяват своята вродена свобода и не настоявате малодушно постоянно да ви обръщат внимание. Не съществуват разделения на любовта. Не съществува основна разлика между любовта на едно дете към неговия родител, на родителя към неговото дете, на съпругата към нейния съпруг, на брата към неговата сестра. Съществуват само различни проявления и характеристики на любовта. Тя допуска отклонения от идеала, без да ги осъжда. (21:428)

7. До известна степен, вие желаете да се идентифицирате с онези, към които храните дълбоки чувства... Често вие обичате даден човек, защото той събужда у вас проблясъци на вашия собствен "идеализиран" аз. (21:423)

Е. ОМРАЗАТА (Е ЗОВ ЗА ЛЮБОВ)

1. По свой си начин, омразните или отмъстителни мисли представляват естествени терапевтични средства, тъй като, ако ги проследите, приемайки ги с тяхната валидност като чувства, те автоматично ще ви отведат отвъд самите тях; те ще преминат в други чувства, отвеждайки ви от омразата към... страха – който винаги лежи в основата на омразата. (I 1:220-221)

2. Независимо какво са ви казвали, омразата не поражда голямо насилие... Избликът на насилие често е резултат от вградено чувство за безсилие. (21:418)

3. Има възрастни, които се свиват, когато някое от децата им им каже: "Мразя те".  Често децата бързо се научават да не бъдат откровени.  Онова, което детето в действителност казва, е: "Толкова много те обичам. Защо си толкова подъл с мен?" или "Какво стои между нас и любовта към теб, която изпитвам?" (21:423)

4. Вие ставате кондиционирани, така че се чувствате виновни, дори когато само помислите да намразите някого. Опитвате се да скриете подобни свои мисли от себе си. И може да успеете в това толкова добре, че, на съзнателно ниво, буквално да не знаете какво изпитвате. Емоциите са си тук, но те са невидими за вас, тъй като ви е страх да се вгледате в тях. До тази степен вие сте отделени от своята собствена реалност и откъснати от собствените си чувства на любов. (21:424)

5. Дори изпълнените ви с омраза фантазии, оставени сами на себе си, ще ви върнат към разпознаване и освобождаване на любовта. Фантазирането, че биете някой от родителите си или някое от децата си, дори до смърт, ще предизвика – ако го проследите докрай – сълзи на любов и разбиране. (II 1:424)

6. Възможно е да обичате някой от родителите си, и, ако ви се струва, че той не отвръща на любовта ви, ... може да го "намразите"... Омразата, в такъв случай, не е отричане на любовта, а опит да си я възвърнете. (II1:422)

Ж. ЧУВСТВОТО ЗА БЕЗСИЛИЕ

1. [Една дама] Дайнийн чувствала, че няма сила в момента. Това е абдикация от най-тежък вид... Силата, от която сме се отказали, след това бива прехвърлена. В случая на Дайнийн, тя била прехвърлена върху друг човек. Ако тя не е в състояние да взема решения, този друг човек би могъл, чрез дистанционна хипноза, да я принуди да действа, независимо дали тя иска или не... Дайнийн вярвала в доброто и злото... Убедена, че е на произвола на демонични сили, тя започнала да се моли... Самите молитви, обаче, били безсилно капитулиране пред идеята, че злото е толкова могъщо. Те не почивали на никаква истинска убеденост в силата на доброто... Всеки път, когато приписвате елементи от онова, което ви се случва, на външни сили, вие вече правите същото нещо, което е направила и Дайнийн. (17:342)

2. Ако вярвате, че ще ви хване настинка всеки път, когато се изложите на течение, вие използвате естествената хипноза.  Ако мислите, че винаги трябва да сте на разположение на някого, то тогава вие сте като Дайнийн, която вярва, че трябва да направи онова, което този хипнотизатор ù казва да направи. (17:343)

3. Спомнете си Август... Той се чувствал безсилен, отъждествявайки силата с агресия и насилие, така че той изолирал тази част от себе си от самия себе си и я проектирал в един "втори аз". Само когато този втори аз ставал активен, той можел да демонстрира някаква сила. Тъй като неговото дълбоко убеждение било, че агресивността и силата са едно и също нещо, ... силата да се действа автоматично означавала за него сила да бъдеш агресивен. Като при това той отъждествявал агресията с насилието... Трябвало да се преструва, че има амнезия, за да прикрие този механизъм от самия себе си. (17:350-351)

4. Също така, именно чувството за безсилие е онова, което кара нациите да започват войни. Това има много малко отношение към "действителната" световна ситуация или към силата, която другите биха могли да им приписват, а се дължи на цялостното чувство за безсилие, което понякога може да е налице, дори когато дадена нация има световно господство. (21:419)

ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

5. Повечето престъпници, било то във или извън затвора, споделят чувство на безсилие и изпитват негодувание срещу това. Ето защо те се стремят да докажат на самите себе си, че в действителност са силни, като извършват антисоциални актове, които често са актове на насилие... Те се чувстват изолирани и самотни, неоценени, изпълнени с ярост, която те постоянно проявяват – в много, макар и не във всички, случаи – чрез непрекъсната поредица от по-дребни обществени престъпления... В случая с престъпниците и тяхната система от вярвания, агресията има положителна стойност. (17:348-349)

6. Вие изолирате криминалните елементи... Цялата структура на един затвор – с неговите решетки – постоянно напомня на осъдения за неговата ситуация и подсилва първоначалния му проблем... По свой собствен начин, директорът на затвора и пазачите поддържат същия набор от вярвания, като този, който поддържат затворниците – идеята, че и двете страни наблягат на силата, като всеки вярва, че другият е негов враг. Пазачите са убедени, че затворниците са изметта на обществото и трябва да бъдат подтискани на всяка цена. И двете страни приемат концепцията за човешката агресия и насилие като метод за оцеляване. (17:350)

ДЕПРЕСИЯТА

7. Една от най-силните общи причини за депресията... е вярването, че вашият съзнателен ум е безсилен или пред някакви външни обстоятелства, ... или пред силните емоционални [приливи] отвътре. (I 1:206)


"Природата на личната реалност" от Джейн Робъртс и СЕТ

Превод: Мария Казакова

назад   напредАко материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
web counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg