Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Те са управлявани от вашите вярвания

Те са управлявани от вашите вярвания

A. ВЯРВАНИЯТА

1. Ако откривате голяма жизненост, здраве, ефективна работа, изобилие, усмивки по лицата на онези, с които се срещате, то приемете за дадено, че вашите вярвания са благотворни... Но ако откривате лошо здраве, отсъствие на смислена работа, отсъствие на изобилие, свят на тъга и зло, тогава приемете, че вярванията ви са погрешни и започнете да ги изследвате. (2:35)

2. Идеите притежават електромагнитна реалност. Вярванията представляват силно вкоренени идеи относно природата на реалността. Идеите пораждат емоциите. Подобното привлича подобното. (3:38)

3. Вие създавате своята собствена реалност. Не бих могъл да повторя това прекалено често... "Богатството е всичко." Е, тази идея е далеч от истината. Човек, който я приема напълно, обаче, ще бъде богат и в отлично здраве... Въпреки това, това е едно вярване относно реалността, така че в неговия живот ще има невидими празнини, за които той ще е в неведение. И докато този човек изглежда съвсем доволен, вътрешно ще го гризе знанието, че нещо му липсва... [Такъв един] богат човек... може внезапно да осъзнае, че вярването му е ограничено... И това разклатено вярване може да го направи уязвим за болести. (3:48-49)

4. Никоя идея не може да се промъкне подмолно покрай вашето съзнание, за да започне да въздейства върху вашата автоматично действаща система, освен ако не е в синхрон със собствените ви съзнателни вярвания. (5:101)

5. Вярванията ви относно вас самите, автоматично ще привлекат мисли, които съответстват на вашите идеи. (11:222)

ВРЕМЕТО

6. Въпреки, че времето всъщност не съществува така, както вие го "познавате", неврологично вие сте принудени да възприемате живота си като поредица от отминаващи моменти. Като физически същества, вие се раждате млади и остарявате. Животните, обаче, като физически същества, в това отношение не са така ограничени. Те не хранят никакви вярвания относно старостта, които автоматично да прекратяват способностите им: така че, оставени сами на себе си, макар и действително да умират физически – подобно на всички останали живи същества, те все пак не се израждат по същия начин като човека... Ако можехте да убедите себе си, че сте с десет години по-млади, или с десет години по-възрастни, то това щеше да бъде коректно отразено във вашата лична среда... Ако сте на шейсет, щяхте да можете да използвате физическата сила, [която сте имали на двадесет години, и която] си въобразявате, че ви е отнета сега, макар и да сте разполагали с нея тогава. (15:305)

7. [Представете си, че на едно дете] са му казали, че [изглежда добре] и има приятен характер. Идеята попива в него. Този човек ще действа в съответствие с това вярване във всички случаи; но от основното вярване ще поникнат също така и редица допълнителни вярвания. Вярата в собствената достойност привлича към себе си и вярата в ценността на другите... Този човек може и да не е толкова привлекателен, черта по черта, колкото някои други индивиди, които вярват, всъщност, че са непривлекателни. Но вярата в собствената му хубост е толкова важна, че другите ще реагират на него по същия начин. Даден индивид може да има голяма вродена красота, например, но тази красота да не е очевидна за другите, нито пък за самия него. Ако този човек не вярва, че притежава такава красота, той загрозява действителните физически черти, така че хубостта му става буквално невидима. (16:332-333)

8. Трябва да разберете..., че вашите идеи и мисли не съществуват като някакви фантоми или сенки без субстанция. Те представляват електромагнитни реалии. Те оказват въздействие върху вашето физическо същество. (6:107)

ПОДТИСНАТИТЕ ВЯРВАНИЯ

9. Ако вярвате, че богатството е зло,... вие автоматично се самоограбвате от всяка способност, която може да ви донесе богатства. Дори таланти, които възприемате като добри сами по себе си, могат да бъдат подтиснати, просто защото тяхната реализация може да доведе до успех във финансово отношение. (17:354)

Б. ПРОТИВОПОЛОЖНИ ВЯРВАНИЯ

1. Възможно е... [да поддържате] две напълно противоположни идеи едновременно, и то с еднаква сила. В такъв случай вие сами се поставяте в патово положение. Възможно е да вярвате, че имате право на добро здраве, и въпреки това със същата интензивност да вярвате, че човешкото състояние е по самата си природа несъвършено. (4:66)

2. Възможно е да сте беден... И да се опитвате да промените това вярване, като си казвате: "Бог се грижи за моите нужди и аз притежавам огромно изобилие". И въпреки това, може да се окаже, че не сте в състояние да си платите сметките... Тогава започвате да си мислите: "Моите съзнателни мисли не означават нищо". Ако изследвате своите вярвания, обаче, може да откриете, че поддържате една дълбока убеденост в собствената си недостойност. Може да откриете, че си мислите нещо такова: "Първо на първо, аз съм никой", или "Богатите стават все по-богати, а бедните – все по-бедни", или "Светът е срещу мен", или "Парите са грешни. Хората, които притежават пари, не са духовни". Може да откриете [много] вярвания, които водят до факта, че вие действително искате да имате пари, или пък се страхувате от това. (4:77)

3. [На една жена – Андрея], често й били казвали, че жена, която няма мъж, е в много тежко положение, особено ако тази жена има и деца. Тя вярва, че да открие нов партньор, е нещо почти невъзможно. Казвано й е, че децата имат нужда от баща, и тя същевременно чувства, че никой мъж не желае да се обвързва с жена с деца... Тези нейни вярвания я поставят в състояние на криза. Те трябва само да бъдат променени, и никаква криза няма да съществува. (216)... Андрея вярва, че нейната привлекателност като жена намалява с всеки изминал ден. И когато това вярване вземе превес у нея, тя се чувства и действа като по-малко привлекателна. (I 1:217)

4. [Рубърт] бе изправен пред две конфронтиращи се дълбочинни вярвания. Неговият "пишещ аз" поддържаше едно вярване, според което да се пише някакъв материал е нещо позволено и добро... [После] той откри, че има желание да пише за [своите психични преживявания]. Предишните му вярвания като писател, обаче, се сблъскаха с тези нови подтици, тъй като той не считаше нищо друго, освен художествената литература, за [подходяща] работа за един писател – с изключение на поезията. (I 1:231)

5. Рубърт осъзна, също така, че вярва, че посредством писането трябва да оправдава съществуването си. Това е така, защото той не вярва в основното си право съществото му да съществува такова, каквото е, и каквото [съществува сега], във времето и пространството. (I 1:233)

В. СВЪРЗАНИ ВЯРВАНИЯ

1. Често съм повтарял, че вярванията причиняват реалността, и че никой симптом няма просто да отшуми, докато не се установи "причината" за него – но подобни причини са много по-дълбоки от настоящите ви идеи за причина и следствие. Те включват лични философски ценностни преценки от страна на всеки индивид. (15:308)

2. Вие кондиционирате тялото си да реагира по определени начини. Справянето с това не е лесен проблем, разбира се, тъй като и самото първоначално внушение за заболяване е било зададено поради друго вярване. (16:330)

3. [Направете списък на вашите вярвания]. В крайна сметка ще стигнете до онова, което наричам дълбочинни вярвания – здраво установени идеи относно вашето съществуване... Второстепенните вярвания... се явяват разклонения на дълбочинните вярвания... Именно дълбочинното вярване притежава достатъчно сила така да фокусира възприятията ви, че вие да възприемате от физическия свят само онези събития, които съответстват на това вярване... [Пример:] Всеобщо е вярването, че човек по самата си природа е зъл. (3:47)

4. Въпросите, на които изглежда, че не можете да си отговорите, докато изследвате собствените си идеи, могат да ви накарат да се усъмните в съществуването на подобни невидими дълбочинни вярвания... Но те са достъпни за осъзнаване. (I 1:227)

Г. ВЯРВАНИЯТА СРЕЩУ ЖЕЛАНИЯТА

1. Подсъзнанието приема онези заповеди, които му дава съзнателният ум. Когато се чувствате неудовлетворени, поставете под въпрос заповедите, които си давате в тази конкретна област от вашия живот. Изглежда, че резултатите не съответстват, сега, на вашите съзнателни желания. Но ще откриете, че те със сигурност съответстват на вашите съзнателни вярвания, които може и да са съвсем различни от желанията ви. (16:323)

Д. ПРОМЕНЯНЕ НА ВЯРВАНИЯТА

1. Има два начина, по които да разберете какви са вашите съзнателни вярвания. Най-директният начин е да проведете поредица от разговори със самите себе си. Седнете и запишете своите вярвания... Невидими вярвания са просто онези вярвания, които вие напълно осъзнавате, но които предпочитате да игнорирате, тъй като те представляват области на вътрешна борба, с които до този момент сте нямали желанието да се справите. (11:222)

2. [Има и друг начин:] Можете да стигнете обратно до своите вярвания, като тръгнете от своите емоции... И двата подхода изискват да бъдете искрени със себе си. (11:222)

3. Вашата точка на сила е в настоящето... Вие поддържате вярвания, които сте в състояние да промените по всяко време. Много индивиди умират млади, например, тъй като толкова силно вярват, че старостта представлява деградация на духа и унижение за тялото. Те не желаят да живеят при условията, относно които те вярват, че ще са такива. (18:366)

4. Съществуват различни начини за променяне на [едно] вярване... Генерирайте емоцията, която е противоположна на емоцията, пораждана от вярването, което искате да промените, и насочете въображението си в обратната посока... Съзнателно уверявайте себе си, че неудовлетворителното вярване... не е аспект на реалността. (4:65)

5. Засега вие не сте изследвали напълно своите вярвания. [Например:] Вие сте с наднормено тегло... Казвате си: "Ще си представям, че съм с идеалното си тегло". Но продължавате да преяждате. В окото на ума си вие все още виждате себе си с наднормено тегло... [Но] изследвайте своите вярвания още по-надълбоко... Може, например, да откриете, че вярвате, че не сте достойни и, следователно, не бива да изглеждате привлекателни. Или че здравето означава повече килограми и че е опасно човек да е слаб... Или пък може да откриете, че се чувствате и вярвате, че сте толкова уязвими, че се нуждаете от това тегло, така че хората да размислят два пъти, преди да решат да ви разиграват. Във всички случаи тези идеи са съзнателни. (4:76)

Е. ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВАТЕ НА ОСНОВАТА НА СВОИТЕ НОВИ ВЯРВАНИЯ

1. Вие не сте на произвола на старите си вярвания... От друга страна, колкото по-скоро започнете да действате в съответствие с новите си вярвания, толкова по-добре. Иначе вие нямате доверие в тях настоящето. Ако сте бедни и искате да имате повече пари, като се опитвате да поддържате вяра в изобилието – докато все още се сблъсквате с настоящия факт на бедността – вие трябва в своята реалност да осъществите някакво символично действие, което да показва, че желаете да приемете промяна.  Колкото и глупаво да звучи, трябва да подарите на някого някаква сума, или пък да действате – по начин, който ви харесва – така, сякаш наистина разполагате с повече пари, отколкото имате в действителност. Вие трябва да откликнете на новото вярване, така че новото послание да може да си проправи път неврологически... Ако съзнателно промените някои от [свързаните със старото вярване] навици, вие отново помагате на посланието да си проправи път. Инициативата трябва да дойде от вас самите, и то в настоящето... Това означава да промените гледната си точка. (15:310)

Ж. ВЯРА В ОТРИЦАНИЯТА

1. Мнозина, които имат практиката да "отричат" негативните твърдения, насочени към тях от околните, като вместо това правят позитивни утвърждения, в действителност правят това, защото са напълно убедени, че силата на негативните вярвания е по-голяма от тази на позитивните вярвания. (16:320)

З. ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО ДЕЙСТВА ПОСРЕДСТВОМ ВЯРВАНИЯТА

1. Това действа както на индивидуално, така и на масово ниво. Представете си, че са ограбили дома ви... По един или друг начин, посредством своите съзнателни мисли, вие сте привлекли това събитие, и сте го извлекли от вероятност в актуалност. Това събитие представлява натрупване на енергия – превърната в действие – и е последица от съответните вярвания. Може да сте убедени, че човешката природа е зла, или че никой не е застрахован срещу чуждата агресия, или че хората са мотивирани от алчността. Подобни вярвания привличат своя собствена реалност. Ако притежавате нещо, което си струва да бъде загубено, то тогава вие автоматично ще бъдете убедени, че някой ще ви го отнеме, или че ще опита всичко възможно, за да направи това. По свой собствен начин вие изпращате съобщения до точно такъв човек. (15:300)

2. Страхът от крадци привлича крадците. (15:301)


"Природата на личната реалност" от Джейн Робъртс и СЕТ

Превод: Мария Казакова

назад   напредАко материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
web statistics
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg