Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Кое, тогава, е реално: светът, нирвана или дяволът?

Кое, тогава, е реално: светът, нирвана или дяволът?

A. ОТДЕЛЯНЕТО

1. От страна на съзнанието, [първородният грях] представлява зараждането на съзнателния ум в човешкия вид като цяло, и възникването на личната отговорност. Той също така обозначава отделянето на "аз"-а, който възприема – и следователно съди и оценява, от обекта, който бива възприеман и оценяван. Той представлява възникването на... силно ориентирания индивидуален "аз" от онази битийна основа, от която идва цялото съзнание. (12:239)

Б. ВАШАТА НАСТОЯЩА ЦЕЛ

1. Вие се намирате във физическо съществувание, за да научите и осъзнаете, че вашата енергия, преобразувана в чувства, мисли и емоции, поражда всички преживявания. Няма изключения от това. (2:23)

2. За съжаление, обикновеният човек търси решения на личните си проблеми извън самия себе си, където те най-малко могат да бъдат намерени. (22:448)

3. Погрешните вярвания трябва да бъдат изкоренени, за да може съзнателният ум отново да стане съзнателен за своя източник [вътрешния "аз"]. (2:32)

4. Вие сте същества, които са неограничени по природа, родени в плът, за да материализирате по възможно най-добрия начин огромната радост и спонтанност на своята природа. (3:50)

В. РЕАЛНОСТТА В ОСНОВАТА НА РЕАЛНОСТТА

1. Каква е реалността в основата на реалността? Физическият живот една халюцинация ли е? Съществува ли някаква определима конкретна реалност, на която вашата е само една сянка? Вашата реалност е резултат на халюцинация, ако под това вие имате напредвид, че тя е само картината, показвана от вашите сетива. Физически, разбира се, вашето съществуване се възприема посредством сетивата. В този контекст, телесният живот е резултат от един транс, при който фокусът на вниманието в огромна степен се концентрира посредством вярата на сетивата в реалността на техните усещания. При все това, този опит е образът, който реалността възприема за вас сега, така че, с други думи, земният живот е само една версия на реалността – не реалността в нейната цялостност, а само част от нея. Сама по себе си тя е средство, посредством което вие възприемате какво е реалността. (16:319)

2. Вашата реалност съществува независимо от вашето физически ориентирано съзнание, но, докато сте физическо същество, вашето съзнание трябва да бъде интерпретирано през вашата неврална структура и вашата телесна живост. (18:360)

Г. АКО СВЕТЪТ БЕШЕ РЕАЛЕН

1. Ако [вярвате], че "БОГ" твори само "добро", тогава всеки физически недостатък, болест или деформираност се превръща в отрицание на вашето вярване, заплашва го, и ви кара да изпитвате гняв и недоволство. Вие можете [също така] да изпаднете в другата крайност, възхвалявайки болестта като необходимо преживяване, което ви прави по-силни. Възможно е дори да търсите болестта, за да докажете на самите себе си силата на своята духовност – и за да впечатлите останалите. (12:255)

Д. ЗАПАДНАТА РЕЛИГИЯ СЕ НУЖДАЕ КАКТО ОТ ДЯВОЛА, ТАКА И ОТ БОГА

1. Ако не осъзнавате, че вие творите собствената си реалност, то вие може да припишете всички добри резултати на някой персонифициран бог, като се нуждаете и от съществуването на дявол, за да обясните нежелателната реалност. Ето защо църквите – такива, каквито те съществуват понастоящем в Западното общество, имат нужда както от дявол, така и от бог. (17:352-353)

2. Ако вярвате в демони, вие ще ги срещнете – в този живот като врагове, а в други царства на съзнанието като дяволи или "зли" духове. Ако сте уплашени от своите емоции и вярвате, че са нередни, то, когато опитате някакви "психо" експерименти, може да повярвате, че сте обладани. Вашите чувства – подтиснатите такива – ще изглеждат демонични. Вие ще се страхувате да ги припишете на самите себе си, и затова ще си мислите, че те принадлежат на някой развъплътен дух. (22:452)

3. В действителност, зло не съществува... Вие се сблъсквате с последици, които изглеждат зли, но с индивидуалното придвижване на всеки от вас през измеренията на вашето съзнание, вие ще разберете, че всички привидни противоположности са само други лица на единния върховен импулс към креативност. (12:253)

Е. НАШЕТО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ Е В БЕЗКРАЙНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ, А НЕ НИРВАНА

1. Концепцията за нирвана и идеята за рая са две версии на една и съща картина, като според първата индивидуалността се изгубва в блаженството на едно недиференцирано съзнание, а според втората индивиди със застинало съзнание осъществяват безсмислено обожание. Никоя от тези теории... не съдържа разбиране за функциите на съзнателния ум, или за еволюцията на съзнанието... Енергията никога не се губи. (12:245)

2. Давам ви този материал във възможно най-простата форма. Ако израстването е един от най-необходимите закони във вашата проявена вселена, то осъществяването на ценностите се явява негово съответствие във вселената на вътрешната реалност. (бележка под линия, 9:166)


"Природата на личната реалност" от Джейн Робъртс и СЕТ

Превод: Мария Казакова

назадАко материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
web statistics
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg