Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Можете да промените миналото си и да предпишете бъдещето си

Можете да промените миналото си и да предпишете бъдещето си

A. ИЛЮЗИЯТА НА НАСТОЯЩЕТО

1. Дейността на нервната матрица... поражда илюзията за настояще... В определен смисъл, "бъдещите" събития съществуват сега, но те са твърде бързи. Те прескачат през нервните окончания твърде бързо, и физически вие все още не можете да ги възприемете или преживеете. [Нервните] импулси притежават много по-различна реалност, отколкото предполагат физиците или биолозите. Докато мислите в момента, "миналото" все още се случва. "Тежестта" все още преминава по синапсите, но, отново, не бива регистрирана физически. Миналите събития продължават. (13:286)

2. По такъв начин клетките запазват своята памет, въпреки че вие не я възприемате, и тялото съзнава така наречените бъдещи събития, въпреки че, по правило, вие не възприемате това съзнателно. (13:287)

Б. ВИЕ ИМАТЕ МНОГО ВЕРОЯТНИ АЗ-ОВЕ

1. За вас е естествено да имате вероятни "аз"-ове, както и такива на реинкарнационното съществувание. (7:127)

2. В богатата композиция на вашето същество съществува едно буквално безкрайно разнообразие от онова, което би могло да се нарече вероятни "аз"-ове. В една или друга реалност, всички те ще бъдат изживени. Във вашето настоящо съществуване, обаче, вие ще използвате само онези психологически характеристики, които вярвате, че притежавате. (14:285)

3. Казано на ваш език, вероятните събития се активират посредством използването на телесната нервна структура чрез определена интензивност на волята или на съзнателните вярвания. Тези вярвания очевидно имат друга реалност освен онази, с която вие сте запознати. Те привличат и реализират определени събития вместо други. Следователно, те определят навлизането на преживяваните събития от едно безкрайно разнообразие от вероятни събития... Вие помните само онази част от вашата идентичност, която се реализира физически. (14:286)

4. Всяка физическа клетка е по свой собствен начин един миниатюрен мозък, притежаващ памет за всички нейни лични преживявания... Промяната дори в една единствена клетка мигновено бива усетена от телесното съзнание (което представлява комбинираното съзнание на всички клетки). Тази информация се използва заедно с цялата останала информация от тялото, и въз основа на това се прави предсказание. Това телесно предсказание се преценява... И "картината" се показва в невидимата арена, където се срещат плътта и духа. Тази арена... представлява едно вътрешно състояние на гещалтно съзнание. (7:129)

5. Тази предсказателна картина след това се съпоставя с два модела. На първо място, тя се съпоставя с идеалния стандарт за здраве на тялото в неговия индивидуален случай – неговата най-голяма реализация. След това тя се съпоставя с образа на тялото, изпратен до него от съзнателния аз. (7:130)

В. ПРОМЕНЕТЕ МИНАЛОТО СЕГА

1. Има елементи във вашето минало, които са толкова непредсказуеми..., колкото непредсказуеми изглеждат сега елементите на вашето бъдеще. В миналото ви е налице креативност, която ви очаква, както има такава и в бъдещето ви, но, за да оползотворите такива преживявания, трябва да се научите да променяте вярванията си, и до известна степен да избягате от специфичния вид ограничен фокус на съзнанието, който обикновено използвате. (13:288)

2. Под прага на вашето обичайно съзнание, вашият физически организъм може да се докосне до бъдещите събития без ваше знание, така както може да се докосне и до миналите събития. (13:289)

3. Едно ново вярване в настоящето... може да предизвика промени на невронно ниво.

ТРЯБВА ДА ОСЪЗНАЕТЕ, ЧЕ ПО СЪЩЕСТВО ВРЕМЕТО Е СИМУЛТАНТНО. НАСТОЯЩИТЕ ВЯРВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛНО МОГАТ ДА ПРОМЕНЯТ МИНАЛОТО.

В някои случаи на излекуване, при спонтанното изчезване на рак, например, или на каквато и да е друга болест, са осъществени определени промени, които оказват въздействие върху клетъчната памет, върху генетичните кодове, или върху невронните модели в миналото... Силната вяра в определена способност, генерирана в настоящето, ще достигне миналото и ще предизвика всички необходими промени, които е трябвало да настъпят там, за да направят тази способност явна. (13:290)

4. Докато физическото ви тяло се представя за твърдо само в настоящето за сетивата ви, под това - както вечно променящите се елементи на вашето тяло, така и вашето съзнание, са относително свободни във времето. Те съществуват в една многоизмерност, с която рационалното съзнание все още не е способно да се справи... Бихте могли да кажете: "Аз съм се родил в една къща, намираща се на еди си коя улица в еди кой си град, и никакво друго настоящо вярване не би могло да промени този факт." Ако, обаче, в настоящето, едно минало събитие може да бъде променено в рамките на вашата невронна структура, тогава никое събитие не е застраховано срещу такава промяна. (13:291)

5. Едно внезапно настоящо вярване в някакво заболяване, в действителност ще се разпростре назад в миналото, въздействайки върху организма на това ниво, и влагайки в миналия опит на клетките началото на онези биологични събития, които тогава ще изглежда, че пораждат настоящото заболяване. (13:292) Настоящите вярвания ще препрограмират и променят миналите преживявания. Това не означава, че просто миналите, забравени подсъзнателно възприети събития ще бъдат групирани по нов начин, а че в миналото (сега невъзприемаемо), цялостният телесен отклик на привидно отминали събития ще се промени. Вашето желание или вярване буквално ще достигне миналото, и ще обучи нервите ви на нови трикове. (13:293) Мили приятели, вие премоделирате своето минало от настоящето. (15:309)

Г. ОПРЕДЕЛЕТЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ СЕГА

1. Това не означава, че бъдещето не може да бъде предсказано понякога, тъй като на практика вие ще продължите с определени линии на вероятност, които могат да бъдат видени "преждевременно". (14:292)

2. Всеки индивид, най-общо казано, познава своите предизвикателства и общи програми, както и времето на своята смърт. Но дори и подобни решения мога да бъдат променени по всяко време във вашето "сега". (14:292)

3. Тъй като вашите съзнателни вярвания определят онези несъзнателни функции, които актуализират вашите лични преживявания, вашата първа стъпка е да разширите тези вярвания. (15:298)

4. В своя ум, следователно, си представете как тези вероятни способности или събития действително се случват. Като правите това, интензивността на вашето желание ги довежда във вашия опит. (15:299)

5. Образите във вашия ум притеглят към себе си цялата подходяща емоционална енергия и сила, необходими, за да ги осъществят като физически събития. Вие можете да промените картината на своя живот по всяко време, ако само осъзнаете, че тя е просто един портрет на вас самите, който сте сътворили измежду неограничен брой вероятни портрети... Способностите и вариантите, които бихте могли да искате да реализирате, са вече латентни и на ваше разположение. Представете си, че не сте здрави и желаете здраве. Ако разбирате природата на вероятностите, няма да е нужно да се преструвате, че игнорирате настоящата си ситуация. Вместо това, вие ще разпознаете в нея една вероятна реалност, която сте материализирали физически. И след това ще започнете да привличате някаква различна вероятност във физическо съществувание. Ще направите това, като се концентрирате върху онова, което искате, но без да изпитвате конфликт между него и това, което имате, тъй като едното не противоречи на другото; всяко едно от тях трябва да се разглежда като отражение на вярванията ви в ежедневния живот. Така, както е отнело известно време, за да изградите настоящия си образ с неговите нездрави аспекти, така може да отнеме време, за да промените тази картина. Но концентрирането върху настоящата нездрава ситуация, само ще я удължи. Всяка от двете ситуации е толкова реална или нереална, колкото и другата... Вие имате избор, общо казано, в известни рамки, които сте избрали като част от физическото ви съществувание. Миналото – така, както го мислите, както и подсъзнателното – отново така, както го мислите, нямат нищо общо с настоящото ви съществувание извън вашите вярвания относно тях. (15:302)

6. Аз не говоря символично. По един най-съкровен начин, вашето минало и бъдеще се модифицират от вашите настоящи реакции. Промените се проявяват в тялото. Потоците в нервната система се изменят, и енергии, които вие не разбирате, търсят нови взаимовръзки на много по-дълбоки нива, далеч отвъд съзнанието. (15:303)

7. Настоящето е вашата точка на сила във вашия настоящ живот, така, както вие го мислите... Като упражнение, седнете с широко отворени очи... и осъзнайте, че този момент представлява точката на вашата сила, посредством която вие можете да повлияете както на миналите, така и на бъдещите събития. Настоящето, което наблюдавате пред себе си,... е резултатът от действия в други такива настоящи моменти.

НЕ СЕ ПЛАШЕТЕ, В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, ОТ МИНАЛОТО ИЛИ БЪДЕЩЕТО. НЯМА АБСОЛЮТНО НИКАКВА НУЖДА ДАДЕНИ НЕЖЕЛАТЕЛНИ АСПЕКТИ ОТ ВАШАТА НАСТОЯЩА РЕАЛНОСТ ДА БЪДАТ ПРОЕКТИРАНИ В БЪДЕЩЕТО, ОСВЕН АКО НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ СИЛАТА НА НАСТОЯЩЕТО, ЗА ДА НАПРАВИТЕ ТОВА. (15:303) ... АКО СЕ НАУЧИТЕ ДА ОВЛАДЯВАТЕ ТОВА УСЕЩАНЕ ЗА СИЛА СЕГА, МОЖЕТЕ ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ ЕФЕКТИВНО, ЗА ДА ПРОМЕНИТЕ ЖИТЕЙСКАТА СИ СИТУАЦИЯ ПО КАКЪВТО НАЧИН СИ ИЗБЕРЕТЕ – НО, ПОВТАРЯМ ОТНОВО – В РАМКИТЕ НА ОНЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ, КОИТО НАЛАГА ФИЗИЧЕСКОТО ВИ СЪЩЕСТВУВАНЕ.

8. Ако сте били родени без някой крайник, например, вашата сила в настоящето не може автоматично да го регенерира в този живот, макар че в други системи на реалност вие несъмнено притежавате този крайник. (15:304-305)

9. Болестите могат да бъдат елиминирани – дори онези, които изглеждат фатални – но само ако вярванията, които лежат в основата им, бъдат изтрити или променени в достатъчна степен, така че тяхното специфично фокусиращо въздействие върху тялото да бъде неутрализирано в задоволителна степен. (15:304)

10. Посредством използването на компютрите... вие се опитвате да определите "бъдещите вероятности"... Умът може да прави това много по-добре от който и да е компютър. Ако той вярва в това, тогава определени сектори от мозъка ще се активират... и вероятностите на бъдещите събития ще станат достъпни за вашето съзнание. (21:440)

11. Вие получавате онова, върху което се концентрирате. Не съществува друго основно правило. (3:46)

Д. НАСТОЯЩЕТО Е ТОЧКАТА НА СИЛА

1. Що се касае до вас, настоящето е вашата точка на действие, фокус и сила, и от тази точка на волята вие формирате както своето бъдеще, така и своето минало. Като осъзнаете това, ще разберете, че вие не сте на произвола на едно минало, над което нямате контрол. (13:291)

2. Вие не сте на произвола на миналото, или на предишни убеждения, освен ако не вярвате, че сте на произвола им. Ако напълно разбирате своята сила в настоящето, ще осъзнаете, че действието в тази точка също така променя миналото, неговите вярвания и вашите реакции. (15:307)

3. ВИЕ ФОРМИРАТА СВОЯТА РЕАЛНОСТ СЕГА. (15:312)

4. Налице е едно постоянно взаимодействие в тази многоизмерна точка на сила..., така че, казано на ваш език, един въплътен "аз" привлича от всички останали "аз"-ове каквито способности желае, в съответствие с неговите собствени специфични... вярвания. (15:313)

5. Точката на сила, да повторим отново, е в настоящето, когато вашият нефизически "аз" се слива с видимата реалност. Осъзнаването дори само на това, може да ревитализира живота ви. (17:355)

6. Ако използвате точката на сила правилно, вие ще усетите нефизическата енергия да се трансформира в ефективна лична сила посредством вашето пресичане с плътта. Вие ще бъдете в състояние да използвате тази сила съзнателно, целенасочено, за да промените личните си преживявания, и така да промените социалното си обкръжение – поне донякъде... Повече няма да е нужно да прехвърляте силата си на другите. Всички упражнения в тази книга са необходими предпоставки; те са необходими, за да можете да разберете как трябва да бъде използвана точката на сила. (17:356)

7. Упражнението за точката на сила има за цел да ви запознае с вашата собствена енергия и с вашата способност да я направлявате. Упражненията по естествена хипноза ви осигуряват по-голяма ефективност при насочването и фокусирането на тази сила. (17:357)

Е. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ТОЧКАТА НА СИЛА

Един 5-минутен период може да бъде от голяма полза. През този период се концентрирайте върху факта, че точката на сила е сега. Почувствайте и преживейте увереността, че вашите емоционални, духовни и психични способности се фокусират посредством плътта, и само за 5 минути насочете цялото си внимание към онова, което искате.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ВЕРБАЛНО МИСЛЕНЕ – КОЕТО ВИ СЕ УДАВА ПО-ЛЕСНО. НО НЕ СЕ КОНЦЕНТРИРАЙТЕ ВЪРХУ НИКАКВИ НЕДОСТАТЪЦИ ИЛИ НЕДОСТИЦИ, А САМО ВЪРХУ ЖЕЛАНИЕТО СИ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЦЯЛАТА СИ ЕНЕРГИЯ И ВНИМАНИЕ. СЛЕД ТОВА ЗАБРАВЕТЕ ЗА ТОВА. НЕ ПРОВЕРЯВАЙТЕ, ЗА ДА ВИДИТЕ КОЛКО ДОБРЕ РАБОТЯТ НЕЩАТА. ПРОСТО СЕ ПОСТАРАЙТЕ ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД НАМЕРЕНИЯТА ВИ ДА СА ЯСНИ.

След това, по един или друг начин, в зависимост от индивидуалната ви ситуация, осъществете един физически жест или действие, които да са в съответствие с вашето вярване или желание.

И ТОГАВА, ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ДЕН, ФИЗИЧЕСКИ СЕ ДРЪЖТЕ ПО НАЧИН, КОЙТО ПОКАЗВА, ЧЕ ИМАТЕ ВЯРА В ОНОВА, КОЕТО ПРАВИТЕ...

Ако нещата касаят здравето, това ще означава веднъж дневно да се държите така, като че ли не сте болни. Понякога [това] носи направо забележителни резултати. Резултатите ще се появят, обаче, само ако престанете да гледате към миналото и да търсите "какво не е наред", и престанете да подсилвате негативните си преживявания. Онези от вас, които вярват в превъплъщението, може да допуснат [същата] грешка. Достатъчно неприятно е да вярвате, че сте на произвола дори само на едно минало. (16:311)

Ж. НЕ ТЪРСЕТЕ ПРИЧИНАТА В МИНАЛОТО

1. Бъдещето – вероятното бъдеще – може да бъде променено по същия начин, разбира се. Да се вглеждате назад в търсене на причината за сегашните ви проблеми, може да създаде у вас навика да търсите единствено негативни епизоди от своето минало... Онези, които са се отдали на подобни практики – постоянно да изследват миналото, за да открият какво не е наред в настоящето – твърде често пропускат същността. Вместо това те постоянно подсилват негативните преживявания, от които се опитват да избягат. Техните първоначални проблеми са били причинени точно в резултат на същия начин на мислене. Огромен брой неудовлетворителни условия са резултат от това, че индивидите стават уплашени в различни периоди от своя живот, започват да се съмняват в себе си и да се концентрират върху "негативните" аспекти. Човек може да започне да се съмнява в способността си да се разбира с останалите, така че той може да започне да се вглежда в миналото си – с това вярване в ума си – и тогава да открие в поведението си в миналото всякакви причини, подкрепящи тази идея... Ако той... вместо това [беше потърсил] друг тип доказателства, тогава в същото това минало той щеше също така да открие примери, в които действително се е разбирал добре с останалите. (15:307-308)

2. Въпросът "Какво не е наред с мен?" само ще доведе до това да си създадете още повече ограничения и да подсилите онези, които вече имате. (15:309)

3. Ако постоянно се фокусирате върху вярването, че [детството ви] е било опустошително и негативно, тогава само такива преживявания ще се вливат в настоящия ви живот от миналото. Няма никаква полза от това да настоявате: "Но животът ми беше травмиращ", подсилвайки по този начин това вярване. Вие трябва, по един или друг начин, да модифицирате това убеждение, или, за предпочитане, да го промените изцяло – иначе никога няма да избягате от последиците му. Това не означава да лъжете себе си; но ако ви се струва, че в миналото ви не е имало никаква радост, постижения или удоволствие, то вие лъжете себе си сега. Вие сте се концентрирали върху негативното до такава степен, че всичко останало изглежда невидимо. От настоящето вие сте хипнотизирали себе си, виждайки миналото не такова, каквото действително е било, а както то ви изглежда сега в светлината на настоящите ви вярвания. Вие сте го реконструирали. Така че, когато ви казвам да реконструирате миналото си, аз не ви казвам да направите нещо, което вече да не сте правили. (15:316)

З. ВИЕ СТЕ СВОЯТ СОБСТВЕН ХИПНОТИЗАТОР

1. Естествената хипноза представлява привеждане на подсъзнателните вярвания в съгласие със съзнателните вярвания. (16:322)

2. Хипнозата ясно показва, в концентрирана форма, начина, по който вашите вярвания упражняват въздействие върху поведението ви в нормалния живот... [Тя] фокусира цялата ви концентрация върху определена област, като не позволява никакво разсейване. Вашите вярвания, тогава, действат като хипнотизатор. Докато се дават конкретните насоки, вашият "автоматичен" опит ще ги следва. Единственото вярване, което може да направи пробив, е следното: "Аз творя своята реалност, и настоящето е моята точка на сила." Ако не ви харесват последиците от определено вярване, трябва да го промените, тъй като никакво манипулиране на външната ситуация няма да ви освободи. Ако наистина разбирате своята сила на действане и на вземане на решения в настоящето, тогава няма да бъдете хипнотизирани от минали събития. (15:315-316)

3. Популярните демонстрации ви карат... да вярвате, че обектът [на хипнозата] трябва да заспи или да бъде напълно отпуснат, но случаят не е такъв. Единственото необходимо условие е интензивна концентрация върху определена постъпваща информация, като се изключи всичко останало... Недопускането на излишна информация и стесняването на фокуса са двата най-важни компонента. Релаксацията може да помогне, просто защото посланията от тялото също биват приглушени, и умът не се занимава с тях. (15:316)

4. Един от проблемите е, че се правят твърде специфични разграничения между съзнателния и несъзнателния ум. Те се припокриват. Хипнозата, използвана правилно – без глупостите, които обикновено й се приписват, е отличен метод за затвърждаване на нови вярвания и за отърваването от стари такива – ако осъзнавате силата на вашия съзнателен ум в този момент, и разбирате способността на вашето съзнание да мобилизира несъзнателни реакции. (15:317)

5. Вие сте "хипнотизирали" себе си за всички вярвания, които имате... Формалната хипноза е просто една ускорена версия на онова, което протича през цялото време. Тя е идеален пример за мигновените резултати, които са възможни в идеалния случай. (15:317)

6. Много хора приписват голяма сила на хипнотизатора, но винаги, когато спечелите неразделното внимание на друг човек, вие до голяма степен действате като хипнотизатор. Когато разполагате със собственото си неразделно внимание, вие действате едновременно като хипнотизатор и като обект на хипнозата. (16:320)

7. При формалната хипноза..., ако сте добър обект, ... по кожата ви може да се появят мехури, ако [хипнотизаторът] ви каже, че сте били изгорени... За съжаление... [обикновено] се мисли, че съзнателният ум е приспан, а активността му – преустановена [по време на хипноза]. Точно на обратно. Той е фокусиран и интензифициран..., а всички останали стимули са изключени.

ТАЗИ ИНТЕНЗИВНОСТ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА СЪБАРЯ БАРИЕРИТЕ И ПОЗВОЛЯВА НА ПОСЛАНИЯТА ДА ДОСТИГНАТ ДИРЕКТНО ДО ПОДСЪЗНАНИЕТО, КЪДЕТО ТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ.

Хипнотизаторът, обаче, е важен в този смисъл, че той действа като пряко притежаващ авторитет... Всички жестове, танци и други процедури са шокови трикове, които стряскат обекта и го карат да забрави за обичайните си реакции, така че той е принуден да се фокусира върху настоящия момент. Последващата дезориентация просто разклаща настоящите вярвания и премахва установените рамки. Хипнотизаторът, или лечителят, или терапевтът, след това моментално внушава вярванията, от които той счита, че се нуждае обектът. (16:324) 

ЗАПАДНАТА МЕДИЦИНА

8. Западната медицина е, по свой начин, един от най-нецивилизованите хипнотични способа. Най-образованите западни доктори ще погледнат с пълно недоумение и ужас на мисълта за жертвоприношение на пиле в примитивната колиба на някой лечител-магьосник, и все пак ще счетат за напълно научно и неизбежно някоя жена да пожертва две гърди заради рак. Докторите просто няма да намерят друго решение, и, за съжаление, пациентът също. Един съвременен западен доктор – изпълнен с най-голямо смущение – ще информира пациента си, че го грози близка смърт, внушавайки му, че ситуацията е безнадеждна, и въпреки това ще реагира с отвращение, когато прочете, че някакъв вуду магьосник е направил проклятие над някаква невинна жертва... Посредством реклама, младите доктори внушават на [хората]..., че трябва да си правят физически преглед на всеки шест месеца иначе ще се разболеят от рак; и че човек трябва да има медицинска застраховка, защото ще се разболее. (16:325)

9. В медицинската сфера, както в никоя друга, вие сте изправени пред пълното въздействие на своите вярвания, тъй като докторите не са най-здравите, а най-малко здравите. Те стават жертви на вярванията, към които така горещо се придържат. Тяхната концентрация е върху болестта, а не върху здравето... Вашите доктори също са жертви на своята собствена система от вярвания. (16:326-327)

АЛТЕРНАТИВНАТА МЕДИЦИНА

10. За късмет, вие имате други "нелегални" вярвания – в хиропрактиката, здравословното хранене, и дори народните лечители. Всички те осигуряват някаква друга рамка, в която могат да бъдат разрешени проблемите, касаещи здравето. При тях поне не се предписват вредни лекарства, и интегритетът на тялото не се пренебрегва допълнително. (16:326)

11. При лечителите отиват онези, които са изгубили надежда, които осъзнават неефективността на други системи от вярвания, намират ги за незадоволителни и няма къде другаде да отидат. Някои от лечителите може и да са безскрупулни и безчестни, но въпреки това много от тях притежават интуитивно разбиране, и могат да предизвикат "изцеления" чрез мигновена промяна на вярванията. Представителите на медицинската професия много обичат да казват, че такива хора пречат на пациентите да потърсят правилното лечение. Истината, обаче, е, че подобни пациенти вече не вярват в докторската система от вярвания, така че докторите не могат да им помогнат. (16:326-327)

12. На един медик всичко това ще му се види чиста ерес, тъй като той винаги ще разглежда болестта като нещо обективно в тялото, което трябва да бъде обективно лекувано и премахнато. Но човек, който чувства, "че няма сърце", няма да бъде спасен и от най-усъвършенствания сърдечен трансплантант, докато първо не се промени това му вярване. (16:327)

КАК ДА ПРОМЕНИТЕ СВОЯТА СИТУАЦИЯ

13. В онези сфери, в които сте неудовлетворени, вие се чувствате безсилни, или с парализирана воля, тъй като тези условия продължават, въпреки онова, което считате за свое намерение. Въпреки това, ако обърнете внимание на своите съвсем съзнателни мисли, ще откриете, че се концентрирате точно върху онези негативни аспекти, които така ви ужасяват. Вие се самохипнотизирате доста успешно... В позитивните житейски ситуации вие сте сигурни в своята инициатива. Там няма съмнение. Вашите вярвания се превръщат в реалност... Това е така и [при] неудовлетворителните аспекти... в това няма никакво съмнение. Вие сте напълно убедени, че сте болни, или бедни, или самотни,... или нещастни... Какво би трябвало да направите тогава? На първо място трябва да осъзнаете, че вие сте хипнотизаторът. Вие трябва да сграбчите инициативата... Каквито и да са повърхностните причини за вашите вярвания, вие трябва да си кажете:

(УПРАЖНЕНИЕ)

За известно време временно ще се абстрахирам от това, в което вярвам в тази област, и съзнателно ще възприема вярването, което искам. Ще се престоря, че съм под хипноза, при което аз самият съм и хипнотизаторът, и обектът на хипнозата. За това време, желание и вярване ще бъдат едно. Между тях няма да има конфликт, тъй като аз правя това с желание. През този период от време аз напълно ще променя своите стари вярвания. Въпреки че седя спокойно, в своя ум аз ще действам така, като че ли вярването, което искам, ми се е осъществило напълно. (16:327-328)

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, АКО СТЕ УМОРЕНИ

14. Какво би трябвало да направите, ... ако почувствате, че започвате да се уморявате? Това е вашата съзнателна преценка за реалността на вашето тяло в определен момент. Вместо това, трябва да си кажете наум, че тялото сега може да започне да си почива и да се освежава... Бихте могли, ако условията позволяват, да си починете физически, като полегнете [или нещо такова]. Ако [това не е] възможно, няколко повторения на това твърдение – че тялото може да се освежи, ще ви подействат благотворно. Да си повтаряте отново и отново, че сте уморени..., само подсилва това състояние. (5:88)

I. УПРАЖНЕНИЕ ПО ХИПНОЗА

За по 5 до 10 минути на ден, най-много, използвайте естествената хипноза като метод за възприемане на желателни нови вярвания. През този период от време, концентрирайте вниманието си възможно най-живо върху едно просто твърдение. Повтаряйте си го отново и отново, оставайки фокусирани върху него за през този период от време... Не си позволявайте да се разсейвате, но ако умът ви упорства да се впусне нанякъде, поне канализирайте образите в него така, че да съответстват на вашето твърдение. Повтарянето – гласно или наум – е важно, тъй като то активира биологичните модели и ги отразява. Не се силете... През този период... помнете, че използвате настоящето като момент на сила, за да внедрите в ума си нови вярвания, и че тези вярвания ще бъдат материализирани. Когато приключите с упражнението, повече не мислете за това... Необходими са най-малко три дни, преди да можете да кажете, въз основа на резултатите, колко ефективно е било упражнението... Възможно е и незабавно да постигнете поразителни резултати. Но, дори ако това се случи, продължете да практикувате упражнението. Необходимо е вътрешните канали да бъдат премоделирани. През цялото време у вас ще се появяват определени усещания, които ще ви служат като насока. (16:321)


"Природата на личната реалност" от Джейн Робъртс и СЕТ

Превод: Мария Казакова

назад   напредАко материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
hits counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg