Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Обръщайте внимание на това какво мислите

Обръщайте внимание на това какво мислите

A. БЪДЕТЕ БДИТЕЛНИ

1. Изключително важно е да обръщате внимание на потока на собственото си съзнание. Това само по себе си ще ви помогне да видите в кои области вие отхвърляте импулси или си давате нареждания, които ви водят до безсилие. (17:357)

Б. ЗАБЕЛЯЗВАЙТЕ СЪНИЩАТА СИ

1. Можете да помолите за сънища, в които да ви бъде дадена правилна насока, и ще получите такива. Но ако от една страна молите за това, а от друга страна не вярвате в терапевтичната природа на сънищата, вие ще възпрепятствате всяка подобна дейност. (7:132)

2. Сънищата са една от вашите най-големи естествени терапии, и едно от вашите най-ефективни качества като същества, свързващи вътрешните и външните вселени. Сънищата ви предоставят всякаква информация относно състоянието на вашето тяло, света като цяло, и вероятните външни условия, до които ще доведат вашите настоящи вярвания. (10:195)

3. Никой, освен вас, не може да знае по-добре какъв точно е смисълът на [вашите сънища]... Същинската работа на съня се осъществява по време на самото му протичане, на дълбоко психично и биологично ниво. Случващото се в съня оказва въздействие върху цялостното ви физическо състояние. В [драмата на съня] се разрешават проблемите и предизвикателствата на вашето съществуване. Предприемат се множество вероятни действия; след това те биват проектирани във вероятното бъдеще. (10:201)

4. Често има сънища, в които "вие" сте двама различни души..., всеки от които задава въпроси на другия. (11:232)

5. Когато вярвате в себе си, вие ще вярвате и в собствените си интерпретации на вашите сънища – а те ще ви отведат до по-голямо разбиране на самите вас. (14:276)

6. В сънищата си вие често осъществявате работа, която е не по-малко валидна от тази, която осъществявате през деня, като в сънното състояние вие освен това се срещате и взаимодействате с вашите реинкарнационни "аз"-ове... Съществуват някои все още неоткрити, странни изменения в мозъка по време на някои състояния на сън – едно ускорение, което съвсем буквално изтласква съзнанието от неговия обичаен пространствено-времеви континуум към онези други реалности, от които то идва. (19:390)

7. В реалността на будното състояние е необходимо известно време, преди материализацията на вярванията да стане явна. Като правило, само едно от безкраен брой вероятни действия може да бъде преживяно физически. Светът на сънищата функционира като творческа ситуация, в която вероятните действия се материализират незабавно... От всички тях вие избирате онези, които са най-подходящи за физическо проявление. (20:401)

8. Ако се страхувате от сънищата си, значи се страхувате от самите себе си. (20:404)

9. Може да отнеме известно време, преди вашият съзнателен ум да приеме или разпознае някоя диагноза, дадена му в съня. Значението й може да ви се разкрие по-късно – като предчувствие или внезапна интуиция, или като подтик за действие. Ако не вярвате в себе си, вие може да пренебрегнете подобни импулси и да не се възползвате от отговорите... Вие можете също така да отидете... отвъд това, в самото състояние на сън, като помолите за определени сънища, за определени решения, съкращавайки времето..., което може да е необходимо. (20:404)

10. В съня вие си позволявате по-голяма свобода, като изпробвате определени идеи и вярвания в тази по-пластична среда... В сънуването съзнателният ум е много по-снизходителен и игрив... В състоянието на сън съзнанието до голяма степен игнорира пространствено-времевите взаимовръзки. (20:405)

11. Следователно, както индивидуално, така и като цяло, човечеството използва света на сънищата като една предварителна работна площадка... Вашите войни се водят, губят и печелят най-напред в света на сънищата, като физическото изпълнение на историята следва тънката линия на само една серия от вероятности. (20:408)

12. И отново: в съня вие боравите с вероятности и решавате кои от тях да се превърнат във ваши физически "истинни факти"... Като си внушите преди да заспите, в съня да ви бъдат дадени решения на даден проблем, вие автоматично започвате да използвате в по-голяма степен своето сънно знание. (20:409)

13. В състоянието на сън вие използвате своите вярвания като прожектори, търсейки други събития, които съответстват на вашите идеи относно реалността. (20:412)

14. В известен смисъл, всяка нощ вие пътувате напред-назад през атмосфери и места за навлизане, за които не сте в съзнание. (20:412)

15. Вашите най-дълбоки сънища, обаче, имат нематериален смисъл. Вашият сън, макар и ясно да си го спомняте, е вече превод на физическия мозък. (19:392)

16. Ако желаете да изясните някакъв спор, кажете си, че ще направите това в състоянието на сън. Там вие можете да говорите свободно с онези, които иначе може и да ви избягват. Много помирявания се осъществяват именно на това ниво. Помолете за отговор на който и да е проблем и той ще ви бъде даден, но вие трябва да вярвате на себе си и да се научите да вярвате на сънищата си. (20: 413-414)


"Природата на личната реалност" от Джейн Робъртс и СЕТ

Превод: Мария Казакова

назад   напредАко материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
web analytics
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg