Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Трите слоя на его ума

Трите слоя на его ума

За да разберете вътрешната структура на егото, която също така наричаме "Домове на егото", е нужно да осъзнаете, че са налице три основни слоя. Трите слоя на ума работят съвместно, за да обслужват функциите на егото, във всички човешки същества. Всеки енергиен слой има отделни функции, но въпреки това всичките три слоя са взаимосвързани и непосредствено си въздействат. Изучаването на слоевете във вътрешната структура на егото ни помага да разберем защо е нужно да си изясним какво точно представлява егото и как то действа в нас. Когато сме наясно с това как егото действа в ума ни, ние сме по-добре подготвени да изцелим енергийния си дисбаланс.

Несъзнателният ум в 1D (първо измерение), представляващ хранилище за спомени

1. Насилие

2. Травма

3. Шок

4. Опустошение

Първи вътрешен слой: Това е коренният слой на нашия несъзнателен ум и той функционира като твърд диск за егото. В този твърд диск се съхранява клетъчната памет от всички животи на човека. Това означава, че клетъчните спомени от миналите животи, настоящите животи и бъдещите животи могат всичките да бъдат съхранявани в този твърд диск за спомени. Когато се записват, на тези спомени не им се приписва стойност, независимо че човек може да ги възприема като добри или лоши – тези многобройни спомени се съхраняват в коренния твърд диск на всяко човешко същество. Без значение дали човек е бил зародиш, бебе, между въплъщенията, или в безсъзнание, когато тялото е преживяло "насилие", това е било записано в неговото хранилище за спомени, независимо дали човек понастоящем си спомня съзнателно за това събитие или не. Тъй като планетата ни е била превзета и индивидуалната ни памет и идентичност са били изтрити от тези трагични събития, почти всички човешки същества имат четири основни области от записи на клетъчната памет в своя несъзнателен ум в различна степен. Тези четири основни области са: Насилие, Травма, Шок, Опустошение. Някои хора усещат тези болезнени спомени, но не знаят какво ги е причинило или откъде са дошли. Други страдат от шок и напълно са потиснали тези спомени като механизъм за справяне с тях. Други съумяват успешно да изчистят тези спомени посредством практики за емоционално пречистване, като например хипноза и регресия към минали животи. Тъй като този несъзнателен ум в 1D контролира нашата автоматична нервна система и автоматичните телесни функции, травмите от неизцелените спомени в тези четири основни области предизвикват различни видове физически симптоми и заболявания. Звездните семена имат за своя земна мисия да изцелят тези спомени (и времеви линии) по разнообразни начини.

Инстинктивният ум в 2D (второ измерение), съдържащ разделителни стени

1. Недостойност

2. Срам / Вина

3. Липса на доверие / Съмнение в себе си

4. Предателство / Изоставяне

5. Гняв / Ярост

6. Страх

7. Впримченост / Поробеност

Втори вътрешен слой: Това е инстинктивният слой на егото, който за много хора си остава част от несъзнателния ум, тъй като мнозина не обръщат внимание на причините за техните инстинктивни импулси или пристрастености. Първата част от изцелението се състои в това човек да има готовност и желание да обръща внимание на импулсите си посредством системна само-осъзнатост. Вторият слой директно се влияе от първия слой в степента, в която болезнените спомени се изживяват в твърдия диск на индивида. Вторият слой може също така да бъде наречен болково тяло. То е мястото, където неотработените болезнени спомени се проявяват като инстинктивни импулси в егото на индивида. Ако съхранените в 1D спомени не са били открити и изчистени, болката от тези спомени създава "разделителни стени" в 2D слоя като болково тяло. Болковото тяло създава допълнителни "разделителни стени", които се проявяват в егото като седемте първични умствени и емоционални състояния, изброени по-горе. Тези разделителни стени очертават его аз-а в индивида, и когато индивидът се идентифицира с това его състояние, той става откъснат от своя вътрешен дух. Тази откъснатост от вътрешния дух създава стена, където друга част от его идентичността може да се отцепи и да се скрие. Тази идентичност може да е била създадена когато човек е бил бебе, шестгодишно дете, тийнейджър или дори в други времеви линии. Това явление се нарича под-личности на егото, като те може да са скрити зад стените в резултат на дълбоко преживяна травма. Тези травматизирани под-личности също така съдържат фрагмент от нашата духовна енергия. Целта на сатанинското ритуално насилие е умишленото създаване на такива травматизирани под-личности, които фрагментират ума и духовното тяло, причинявайки по този начин вреда на вътрешните енергийни структури на аурата на индивида. Начинът, по който това понастоящем се извършва върху масите на планетата от страна на недоброжелателните извънземни, е посредством софтуерната програма Жертва/Насилник. Когато сме откъснати от своя вътрешен дух, ние се чувстваме откъснати от Божествения Източник. Резултатът от това е повече болка, откъснатост и болести, което подсилва стените на егото и удължава цикъла на страдание. Целта на нашия вътрешен дух е да открие и локализира тези под-личности, за да ги изцели, да ги възстанови в Деца на Бога, така че духовната светлина да може да бъде реинтегрирана и отново приведена в цялостност.

Съзнателният ум в 3D (трето измерение), съдържащ Домовете на егото

1. Пристрастеност / Похот

2. Гняв / Ярост / Отмъщение

3. Алчност / Скъперничество

4. Завист / Ревност

5. Лакомия / Прахосничество

6. Мързел / Обезсърчение

7. Гордост / (+/-) Самомнение

Трети вътрешен слой: Това е съдържащият съзнателния ум слой на егото, когото всички ние възприемаме като аз-а, или личността. Ако човек обръща внимание на съзнателните си мисли, той започва да осъзнава дали храни негативни его мисли като изброените по-горе в седемте Дома на егото. Всички домове на егото се формират чрез съдене на хората и външните обстоятелства. Третият слой директно се повлиява от първия и втория слой в степента, в която болезнените спомени са създали разделителни стени и травматизирани под-личности. Ако основните области от разделителните стени не бъдат разрушени и под-личностите не бъдат направени прозрачни с цел изцеляването им, тези скрити влияния контролират и манипулират силата и мощта в Домовете на егото на дадения човек. По принцип, колкото по-слаб и страдащ е човек, толкова по-силни са неговите разделителни стени (болково тяло), които предизвикват осъжданията, изграждащи Домовете на егото. В много случаи домовете също така биват създавани като механизми за справяне с жестокостта, изживявана в 3D света. Домовете на егото представляват директно отхвърляне на Божия дух и отблъскват Христовия дух, възпрепятствайки го да обитава тялото на индивида. Ако Домовете на егото са изключително силни и човек отново и отново проиграва его поведението, това его поведение създава вътрешен  "дом", който след това привлича някакъв "дух". Например, ако човек страда от някаква пристрастеност, произтичаща от неизцелена травма, и често проиграва пристрастенческото поведение, ще бъде изграден "Дом на пристрастеността" като вътрешна структура на его ума. Веднъж щом този "Дом на егото" бъде изграден вътрешно, той привлича някакъв дух – същата енергия на съзнанието, която ще съответства на вибрационното качество на вътрешния дом. Духът на пристрастеността е демоничен дух. Така че, когато човек изгради Дом на пристрастеността в своя ум и тяло, той привлича един демоничен дух, който да обитава дома му. В съответствие със законите за енергийната структура, човек е изградил вътрешен дом и по този начин е сключил енергийно споразумение някакъв демоничен дух да обитава този дом. Това е споразумението по взаимно съгласие, което несъзнаващите човешки същества сключват и с което дават разрешение на някакъв демоничен дух да обитава тялото им, след което, съгласието, което те са дали, дава на хищника властта да използва тялото им като тъмен портал.

Разделителни стени + Домове на егото = Царство на хищника

Започвайки да разбира колко дълбоко е белязано човечеството от болезненото его поведение, човек установява, че се наблюдава ясен модел. Хищническите сили умишлено създават скрити споразумения по взаимно съгласие, посредством манипулиране на и злоупотреба с Универсалния закон за структурата. Те започват да упражняват господство на ужас и болка върху човешките същества от възможно най-ранната им възраст, за да се запишат в тях болезнени и травмиращи спомени, които фрагментират ума и духа. Когато човешките същество се превъплътят с изтрита съзнателна памет, те пренасят тази болка и товар от живот в живот. Акумулираната в продължение на много животи болка изгражда още повече разделителни стени, които умишлено се поддържат посредством софтуера Жертва/Насилник – една самоналожена програма за поробване на хората. Благодарение на дълбокото усещане за недостойност и отсъствие на любов към самия себе си, отхвърлянето на Бога и разпъването на кръст на вътрешния дух се поддържат лесно. Това води до онези его поведения за справяне с откъснатостта от Бога, които наблюдаваме в седемте Дома на егото. Изграждайки тези Домове на егото вследствие на невежество, ние позволяваме на съответстващите им демонични духове да се заселят в умовете и телата ни. Тези демонични духове усилват мощта на Домовете на егото в човешкото поведение, които канят хищническите сили да използват или обладават на воля ума и тялото. Именно в това се състои умственото и духовно поробване на човека от хищническите (тъмни) сили.

Архонтската Заблуда има за цел да създава скрити вътрешни енергийни структури и вибрационно съответстващи им външни структури, които позволяват на хищниците "свободен за всички достъп" на планетата Земя. Ако човешките същества започнат да осъзнават силата, съдържаща се в това да контролират собствените си умове, и вследствие на това започнат да променят вътрешната си структура, външните структури, изградени върху Домовете на егото, ще се срутят. Поради тази причина висшето знание се укрива и забранява, или към хората, които учат другите как да станат свободни, се насочва програма за тормоз. Така стигаме до темата за измамите и манипулациите, упражнявани върху хората около нас, които могат да бъдат използвани като тъмни портали от хищническите сили.

Его поведения + Царство на хищника = Тъмен портал

По време на този заключителен цикъл залозите са високи и е налице нарастване на броя на хората, използвани като тъмни портали за царството на хищника. Когато ставаме свидетели на този сценарий, най-добре е да оставаме напълно неутрални, но същевременно трябва да се научим как да различаваме и разпознаваме какво е онова, което наблюдаваме. Хищническите сили са си това, което са. Ние наблюдаваме как хищническите сили използват хората чрез слабостите на тяхното его и чрез тяхната болка. Наблюдавайте това без осъждане, като състрадателен свидетел, когато това е налице у хората или в динамиката на взаимоотношенията. Най-важното, обаче, е човек да не позволява на хищническите сили да покварят ума и тялото му чрез поддаване на негативни его поведения, като изброените в седемте Дома на егото.

Повечето хора не осъзнават, че хищникът ще се разкрие агресивно на своята полярна противоположност, жертвата. Хищникът има предсказуеми инстинкти и ще се опита да надвие човека, който е духовно обезсилен, особено в резултат на различни форми на насилие. Ако сте предприели духовна програма за изграждането на вътрешна и външна сила срещу минало физическо, умствено или емоционално насилие, би било мъдро от ваша страна да страните от всякакви форми на насилническо или рисковано поведение. Когато се учим да се доверяваме на и да изграждаме своята вътрешна духовна светлина, за да подсилим съществото си, трябва да сме фокусирани върху живеенето по Христовите принципи и върху изграждането на любов към себе си. Това означава да се научим да защитаваме по-добре личните си граници, да разпознаваме егото, да прекъснем насилническите връзки и да се научим как да казваме "не" на другите хора.

Когато човек използва Домовете на егото, за да възприема реалността и да съди относно събитията, този човек не може да има точна преценка за истинското положение на нещата. Важно е да разберете, че това важи както за подвластните на егото си човешки същества, въплътени на Земята, така и за хората в отвъдното, както и за много видове същества от други измерения. Много същества от други измерения, канализиращи съобщения чрез човешки същества тук на Земята, също имат неразрешени проблеми с егото и осъдителното възприятие. Разделителните стени в болковото тяло, които водят до его поведения, блокират способността за енергийно и духовно разграничаване и различаване, създавайки по този начин самозаблуди. Когато човек възприема реалността през лещата на егото, възприятието за обстоятелствата се отразява обратно към него под формата на себе-проекция. Това означава, че човекът проектира навън своята его преценка за обстоятелствата, която винаги се отразява обратно към него под формата на заблуда или илюзия. Егото има много слаб достъп до истината.

В по-напредналите случаи на разделителни стени, изграждащи Домовете на егото, демоничният дух показва себе си по време на активирането на тази мисъл-форма в несъзнаващия човек. Когато човек постоянно демонстрира негативно его, духът на изражението на неговата мисъл-форма ще се прояви. Много от нас са виждали съществата на похотта, пристрастеността, алчността, страха и болката, закрепени за енергийното поле на даден човек. Ние научаваме, че те живеят във вътрешните структури на егото в този човек. В повечето случаи човекът не осъзнава, че умът и тялото му биват използвани от демоничен дух. Когато демонът или хищникът се проявява, човекът, който бива използван като тъмен портал, изживява загуба на моменти от кратковременната си памет и на осъзнатостта си за настоящия момент. Ето защо много убийци не си спомнят акта на самото убийство, а имат съзнателни спомени едва за времето след извършването на убийството. Техният ум и тяло са били завладени с цел извършване на хищническия акт.

Задавали ли сте си някога въпроса защо двама или повече души възприемат по толкова различен начин събитията, на които са били свидетели едновременно? Това до голяма степен се дължи на лещата на егото, която замъглява индивидуалното възприятие на действителните събития. Това важи в особена степен при разногласията, възникващи между дадени хора по повод на лични или професионални конфликти, в основата на които стои осъдително мислене. Да се разчита на лещата на егото и на непреодоляната болка води до изкривяване на възприятието, което след това бива проектирано върху обстоятелствата. Ето защо, за да достигнем до мирни решения и хармония във взаимоотношенията си, е важно да комуникираме открито и без осъжданията от страна на егото.

Не бива да подценяваме важността на това да се изчистят разделителните стени и Домовете на егото, тъй като това е ключът, който отключва пътя към духовното развитие и свободата. Духовното развитие представлява изграждане на връзка със самия себе си и изграждане на връзка с Бога. Необходимо е време, енергия и отдаденост, за да изгради човек тези две най-важни в живота му връзки. Ежедневното медитиране и успокояване на ума, придружено от отправяне на тези въпроси към самия себе си и към Бог, постепенно ще донесат яснота и резултати.

Христовият дух

Осъзнавайки, че има демонични духове, които живеят във вътрешните структури на егото (които причиняват вреда на ума и тялото ни), човек се мотивира да се научи как да изгражда вътрешните домове за Христовия дух. Както гласи Универсалният закон за структурата: ние можем да изградим дома си по такъв начин, че духът, за който сме го предназначили, да може да живее в него. Именно това означава да изградим Дом за Христос и да се пречистим за Христовия дух. На Христовия дух му е нужен Дом, който да обитава, в нашия ум и тяло.

Целта на духовната защита е да се разрушат домовете на егото, да се прогонят демоничните и хищнически сили, и да се заменят с Домовете на Христос. Заявете своята власт и намерение да служите на Бога и да изградите силна връзка със своята Вътрешна Духовна Светлина и Христос. Колкото повече се фокусирате върху и отделяте внимание на качеството на Христовия дух, толкова по-силни стават Домовете за Христос. Накъдето насочваме своята енергия и внимание, там се материализира тяхната енергийна форма. По този начин ние значително усилваме връзката си с Бог и изживяваме енергийно равновесие, което ни връща към усещанията на любов към себе си, покой и щастие.

Духовете на Христос

1. Чистота

2. Щедрост

3. Търпение

4. Доброта

5. Дисциплина/Съхраняване

6. Усърдност

7. Смиреност

* Разрушете Дома на пристрастеността/похотта: Прогонете духа на пристрастеността и похотта, призовете духа на чистотата. Помолете Бог да ви помогне в изграждането на дома на чистотата и живейте със сексуална етика в ума и тялото си, в синхрон с Христовия дух.

* Разрушете Дома на гнева/яростта: Прогонете духа на гнева и яростта, призовете духа на търпението. Помолете Бог да ви помогне в изграждането на дома на търпението в ума и тялото ви, в синхрон с Христовия дух.

* Разрушете Дома на алчността/скъперничеството: Прогонете духа на алчността и скъперничеството, призовете духа на щедростта. Помолете Бог да ви помогне в изграждането на дома на щедростта в ума и тялото ви, в синхрон с Христовия дух.

* Разрушете Дома на завистта/ревността: Прогонете духа на завистта и ревността, призовете духа на добротата. Помолете Бог да ви помогне в изграждането на дома на добротата в ума и тялото ви, в синхрон с Христовия дух.

* Разрушете Дома на лакомията/прахосничеството: Прогонете духа на лакомията и прахосничеството, призовете духа на дисциплината и съхраняването. Помолете Бог да ви помогне в изграждането на дома на дисциплината и съхраняването в ума и тялото ви, в синхрон с Христовия дух.

* Разрушете Дома на мързела/обезсърчението: Прогонете духа на мързела и обезсърчението, призовете духа на усърдността. Помолете Бог да ви помогне в изграждането на дома на усърдността в ума и тялото ви, в синхрон с Христовия дух.

* Разрушете Дома на гордостта/самомнението: Прогонете духа на гордостта и самомнението, призовете духа на смиреността. Помолете Бог да ви помогне в изграждането на дома на смиреността в ума и тялото ви, в синхрон с Христовия дух.

Нека познаем силата, защитата и покоя на Бога, тук на Земята! Бъдете състрадателни към самите себе си и един към друг!


Лиза Рене

Превод: Мария Казакова


Ако материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
click tracking
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg