Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Езеро от Светлина

Езеро от Светлина

След като в продължение на много години бях практикувала дадената по-рано Техника за пречистване на менталното тяло, емоционалното тяло и клетъчната памет, стигнах до момент, когато негативните емоции и нагласи, които понякога усещах у себе си, вече не бяха свързани с никакъв ясен спомен за събития от настоящия ми живот. Започнах да изследвам произхода им и установих, че част от тях бяха състояния от най-ранното ми детство, друга част от тях бяха състояния от други мои съществувания, а една трета група негативни състояния дори не бяха лично мои, а на други отделни хора или групи от хора, с които бях имала или продължавах да имам досег и чиито състояния по някакъв начин бях "прихванала".

Независимо от това, че повечето хора нямат съзнателен достъп до спомените за преживяванията си от ранното си детство и от предишните си въплъщения, нито осъзнават или помнят по-фините, енергийни взаимодействия, които се извършват между тях и другите хора, с които влизат в контакт, тези спомени все пак съществуват, записани са в нашето енерго-информационно поле, в нашата клетъчна памет, и продължават да оказват изключително голямо въздействие върху начина, по който се чувстваме и по който възприемаме себе си, света, живота си... За да постигнем пълно пречистване и излекуване, е необходимо да се освободим и от тях.

Техниката, която ви предлагам по-долу, ще ви помогне да постигнете това, като работите директно с негативните емоции, без да е необходимо да си спомняте конкретните събитийни причини за тяхното възникване. Възможно е с времето да развиете умението да получавате достъп до тези дълбоко подсъзнателни спомени, но това съвсем не е необходимо, за да бъде използването на предложената по-долу техника ефективно. Тя работи, дори когато не осъзнаваме дълбоките причини за негативните си емоции. Всичко, което е необходимо, за да използвате успешно тази техника, е да признавате открито наличието на нежелателни емоции у вас и да позволите на въображението си да работи. Сега ще ви обясня как.

Описание на техниката

1. Всеки ден отделяйте по малко време, за да се запитате и да усетите как се чувствате.

2. Когато регистрирате у себе си някакво негативно, тягостно усещане, чийто произход не можете да установите (нямате спомен за конкретна ситуация, която да го е предизвикала), опитайте се да установите в коя част на тялото ви е локализирано то. Не е нужно да бъдете прекомерно прецизни – просто определете дали то е в областта например на главата, на гърлото, на сърцето, на слънчевия сплит или някъде по-ниско в тялото ви.

3. Представете си, че сте седнали пред огромно езеро от светлина. Тази светлина има свойството да разгражда и неутрализира всяко негативно усещане. Какъв е цветът на тази светлина? За всеки човек той е различен. Моето езеро е изпълнено с бяла светлина, но за вас тя може да бъде синя, виолетова или някакъв друг цвят. Допитайте се до интуицията си, за да определите цвета на светлината във вашето езеро. Ако не успеете да направите това веднага, не се тревожете. Достатъчно е да знаете, че седите пред езеро от светлина, която има свойството да разгражда и неутрализира всяко негативно усещане.

4. Ако в дадения момент регистрирате у себе си няколко негативни усещания, насочете вътрешния си поглед и вниманието си само към едно от тях и го наблюдавайте за известно време. Не го съдете – просто го вижте и приемете спокойно наличието му.

5. Опитайте се да почувствате консистентността на това усещане, представете си го като някаква позната на вас субстанция – газ, течност, полутвърдо или твърдо вещество, с определен цвят, мирис, съставки. Оставете въображението си да работи, без да се насилвате. Правете това на игра. Въображението ви бързо ще ви предостави най-подходящия образ, чрез който да видите негативното си усещане като нещо конкретно и познато. Този образ може да бъде дори на змии, мухи, гнилоч и всякакви други неприятни образи, които да представят адекватно вашето негативно усещане. За някои от вас може би ще бъде най-лесно просто да регистрират това усещане като енергия с определено качество, без да й придават конкретен образ.

6. След като сте уподобили усещането си на някакво познато вещество, си представете, че в тялото ви, в близост до мястото, където сте локализирали усещането, се отваря дупка, от която това вещество започва да се излива в езерото от светлина, пред което сте седнали. Това може да става по-бързо или по-бавно. Не насилвайте процеса. Просто "наблюдавайте" как веществото се излива от вас в езерото от светлина, където бива погълнато и разградено до пълното му изчезване.

7. Когато цялото негативно усещане най-после се оттече от вас, ще почувствате осезателно облекчение. Възможно е да усетите отпускане в тялото, да въздъхнете спонтанно, или просто без всякаква причина настроението ви внезапно да се подобри. Всичко това са признаци, че успешно сте се освободили от своето негативно усещане. Ако имате време и желание, можете да преминете към изчистване на следващото негативно усещане, което регистрирате у себе си.

Препоръчвам ви да изпълнявате тази техника сутрин преди ставане, ако веднага след събуждането си усетите, че у вас са налице някакви негативни усещания, които очакват да бъдат освободени. Тези негативни усещания се характеризират с това, че дори в живота ви всичко да е наред и да няма конкретна причина за негативни емоции и чувства, вие все пак не се чувствате добре и по някаква неизвестна причина радостта ви от живота е помрачена. Когато изпълните техниката и освободите всяко едно негативно усещане, което регистрирате у себе си, радостта ви спонтанно ще се възвърне и денят ви ще започне и ще протече по един изключително светъл и приповдигнат начин. Ако започнете деня си без да се пречистите от негативните си усещания, целият ви ден ще бъде белязан от тях и ще протече без радост. Не допускайте това, тъй като всичко, с което разполагате, е настоящият миг, днешният ден, сега...


Мария КазаковаАко материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
web analytics
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg