Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Хармоничен живот

Елементи на хармоничния живот

Следващата стъпка в еволюцията на човечеството е разкриването на душата и разгръщането на нейните способности. Този процес ще има масови измерения, но може да бъде осъществен, единствено като всеки от нас свърши самостоятелно своята част от общата работа. Задачата на всеки един от нас е да пречисти, синхронизира и подчини на душата си всички аспекти на своята формална природа – физическото, етерното, емоционалното и менталното тяло.

Програмата, която излагам пред вас, има за цел да ви подпомогне в това начинание. Включените тук материали не претендират нито за изчерпателност, нито за окончателност. Всеки от вас трябва да се чувства свободен да осъществи свои собствени, по-задълбочени проучвания по всяка от изложените теми. Онова, обаче, което вашето изследване и интуиция ви подскажат като достъпно и полезно за вас на този етап от еволюционното ви развитие, приложете с усърдие и отдаденост. Като следвате вътрешния си усет и проявите творчество, създайте своя уникална програма, включваща оптималните за вас практики и форми на тези практики.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg