Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Медитация

Медитация

Тези инструкции ще придобият по-ясен смисъл за вас, ако вече сте се запознали с курса Нов поглед към реалността и човека, където подробно са разяснени същността, целта и етапите на медитацията. Както се посочва в този курс, медитацията е специфична практика, посредством която човек установява контакт със своята вътрешна реалност - Душата, и постепенно се превръща във все по-съвършено нейно отражение. Всичко това започва с изграждането на един духовен идеал и продължава с постоянните, неотклонни опити за неговото въплъщаване.

Изграждането и въплъщаването на духовния идеал е естествена необходимост и в рамките на възможното за онези, които са достигнали един специфичен етап от своето еволюционно развитие, характеризиращ се с нарастнала осезаемост на въздействието на Душата в живота на личността, както и с нарастнал стремеж от страна на личността към дисциплиниране на своята формална природа (физическа, емоционална и умствена) с цел тя да бъде приведена в хармония с Душата и да бъде подчинена на Нейните импулси.

По своята същност, човекът е нещо повече и нещо различно от своето физическо тяло, от своята емоционална природа, от своя ум, както и от съвкупността от тези трите. Но какво представлява това "повече"? Каква е Неговата природа? И как да се научим да се идентифицираме с Него? Дадените в този раздел материали дават отговор именно на тези въпроси...

Във всеки от тези материали, наред с друга важна информация, е дадено и описание на определена форма на медитация. Всяка следваща форма на медитация е с нарастваща степен на трудност, поради което ви препоръчвам да ги усвоявате последователно в реда, в който са дадени. Интуицията ви ще ви подскаже кога вече сте овладели една форма на медитация и сте готови да пристъпите към овладяването на следващата. Напредвайте бавно и внимателно!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg