Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Изграждане на духовен идеал

Изграждане на духовен идеал

С какво можем да се идентифицираме, ако не с формата, която обитаваме? Ако ние не сме своите мисли, или своите емоции, или своето физическо тяло, ако ние не сме дори своето име, какво тогава сме ние?

Искреният ученик на Истината, на този етап, се идентифицира с един идеал, който се състои от група идеи. В началото идеалът обикновено е абстрактен и смътен, тъй като идеите имат абстрактна природа. На начинаещия ученик все още му предстои да се научи да мисли абстрактно в конкретна форма, за да изгради адекватен идеал, който може да бъде облечен в ментална, емоционална и физическа субстанция. Когато сме в състояние да направим това, нашата нова идентификация престава да кръжи около нас като мечта от света на нашите желания, и се превръща в жива реалност в света на проявлението.

Именно по този начин нашите мечти се превръщат в реалност. Те израстват от ембрионална форма в живи реалности, тъй като ние сме ги наситили с Дух – нашия собствен дял от универсалната Воля да Бъдеш.

Много ученици, които стигат до тук, се сблъскват с неуспех в опитите си да изградят идеал. Почти всеки иска да бъде по-добър, отколкото е в момента. Почти всеки, съзнателно или несъзнателно, се стреми към по-висок ръст, но малцина имат представа как да осъществят собственото си израстване. Трудно е целта да бъде описана в ума и поради това малцина имат представа по посока на какво всъщност да работят. Самоинициираното Духовно израстване е сравнително ново понятие за средния човек, но, веднъж след като значението му бъде схванато, то предизвиква несъмнен отклик в самите дълбини на човешкото същество. Ние незабавно се заемаме да формулираме някакъв идеал като цел, в посока на която можем да инициираме своето израстване и развитие. Целта обикновено се изгражда на основата на идеал, който е полярна противоположност на това, което изглежда че представляваме в дадения момент.

Очевидно, ако сме изпълнени с негодувание, ревност, алчност и т.н., ние се стремим да преодолеем тези недостатъци по най-добрия начин, на който сме способни. Нашият първи идеал, естествено, е изграден от смътни идеи за любов, милост, благост, безкористност и доброта. Ние ще се опитаме да се променим, тъй като подсъзнателно разбираме, че човек е в състояние да осъществи промени дълбоко в собствената си психология.

Средният човек инициира това конкретно израстване посредством самоналожена дисциплинираща дейност. И тези хора се движат в правилната посока, но обикновено посредством погрешни методи. Техните дисциплини имат негативна природа. Те започват да дисциплинират себе си да не негодуват, да не проявяват ревност, да не позволяват алчността да повлиява действията им и т.н. Но по този начин те успяват единствено да подтиснат силите, генерирани от тези модели на реагиране. Те само поставят началото на нарастваща фрустрация, на влошено здраве или, в най-добрия случай, на поредица от неприятни преживявания, тъй като подтиснатата сила трупа потенциален заряд, докато, най-накрая, трябва да намери начин да се прояви. В резултат на това, обикновено тихият и спокоен човек избухва, паникьосва се или се смразява, когато бъде изправен пред неочаквана кризисна ситуация. Или хората просто достигат до една точка на пречупване, когато подтиснатите в тях сили внезапно избиват във външно действие и те се оказват под техен контрол.

Очевидно трябва да има друг метод на постигане, чрез който човечеството да може безопасно да осъществи своето Духовно израстване и развитие. Тези негативни сили, заровени дълбоко във всеки един от нас, трябва да бъдат превърнати в техните полярни противоположности, вместо просто да се подтиска проявлението им. Подобно подтискане не е нищо повече от повърхностно контролиране на опасен силов потенциал, който рано или късно несъмнено трябва да премине в действие посредством проявата на конфликт – както в отделния индивид, така и в колективното човечество. Запитайте се какво в действителност стои зад масовото насилие, зад криминалното поведение или зад което и да е действие, което накърнява общото благо. Една малка група от хора, опъвайки емоционалните струни на маса от хора, може да отключи тези подтиснати негативни сили, за да тласне масата към насилие, противно на добрата преценка. Нужна е само една малка искра, за да се предизвика експлозията на подобен силов потенциал. Така, докато този потенциал е налице, той представлява постоянна заплаха за мира и сигурността ни.

Превръщането, или Духовната Алхимия, е наука, основаваща се на Божествените Факти в Природата, която ние, като съзнателни Души, можем да изучим и приложим за подобряването на нашия свят. В един съвсем реален смисъл ние се занимаваме, в тази серия от инструкции, с процеса на превръщане.

Как искрените ученици започват да изграждат един адекватен, добре оформен идеал?

Първоначално ние се заемаме със самата сърцевина на идеала – идентификацията. Каква е идентичността на това ново същество, в което възнамеряваме да се превърнем? Кое е неговото име и какво е неговото място в схемата на нещата?

Неговото име е Христос, Син на Бога. То е едно дете Христос, една млада Душа, родена като единица в рамките на Единния Живот, родена от Дух и материя в човешкото семейство.

Тази сърцевина се визуализира като малка точка от блестяща Светлина, дълбоко в нас, която в процеса на своето израстване, развитие и съзряване ще изпълни троичната личност със своята сияйна Светлина. Чрез тази Светлина – Светлината на Христос, фокусирана в сърцето на всяка Душа, негативните сили на личността, обкръжението и, най-накрая, на света биват превърнати в техните полярни противоположности.

Така, всеки път, когато ученикът мисли за идентичността си, той прави това по този начин. Той съзнава, че по своята същност той представлява фокусна точка от синьо-бяла Христова Светлина и Живот в рамките на сфера от съзнание, наречена Душа. Нарастването на тази точка от Светлина и Живот до искрящо синьо-бяло слънце, което изпълва и в крайна сметка поглъща личността, символизира Духовното израстване, което този ученик инициира.

По този начин се установява сърцевината, идентичността на идеала и тя възприема разбираема форма. Въплъщаването на тази идентичност представлява Духовно постижение – цел, в посока на която ученикът може да работи.

Следващата стъпка в изграждането на идеала е формулирането на основна природа за новата идентичност. Трябва да се формулират нови идеи, които ще служат като матрица, по която да се създаде една позитивна дисциплинираща програма за личността.

Кои са основните характеристики на Духовното същество, в което ученикът възнамерява да се превърне?

Те са три на брой, три характеристики, които оформят триъгълник от Духовна сила около централната сърцевина на Христовата Светлина.

Те са:

1. Божествена Воля. Това е първата точка на триъгълника. Божествената Воля Синът наследява от Отеца. Тя го осенява и изпълва от "отгоре" и директно го подравнява с Отеца.

Божествената Воля се проявява във вътрешното същество на личността, когато тя (Божествената Воля) изпълва троичната природа (ментална, емоционална и физическа) на тази личност, като Волята към Добро.

Тя бива проявявана навън във феноменалния свят като добра воля към всички членове на човешкото семейство.

2. Божествена Любов-Мъдрост. Това е втората точка на триъгълника, локализирана под и вдясно от първата точка.

Божествената Любов е основната природа и, следователно, същностната характеристика на Самия Син, сътворен от взаимодействието на Божествената сила между Неговите Божествени Родители. Тя съставлява Неговото един-ение с целия останал човешки живот.

Божествената Любов-Мъдрост се проявява като Правилно Разбиране, или Емпатия, или Алтруизъм, в най-съкровената природа на личността, когато тя изпълва тази личност.

Тя бива проявявана навън като братство и съставлява качеството на Неговите действия, както и причината за тях.

3. Интелигентна Активност. Това е третата точка на триъгълника, локализирана по-надолу и леко вляво от първите две точки.

Интелигентната Активност Синът наследява от Майката. Тя му подлежи и го субстантивира, придавайки Му вид, или форма.

Интелигентната Активност се проявява като креативно въображение (способността идеите да се формулират в планове) в най-съкровената природа на троичната личност, когато тя изпълва тази личност.

Тя бива проявявана навън като правилно действие в живота и делата на личността.

Сега ние разполагаме с базисната структура на идеала – точка от Христова Светлина и Живот в един триъгълник от Духовна сила, който триъгълник съставлява основните характеристики на идеала.

Следващата стъпка се състои в това от тази същностна идентичност и нейните характеристики да се оформи едно цялостно същество. За да осъществим това, ние трябва само да добавим четирите атрибута, които сформират магнетичната аура на Духовната Душа, или идеала. Тези атрибути са:

1. Божествена Хармония. Всички тонове на личността са били настроени към чистия тон на Христос, и хармонията преобладава в ауричното въздействие на цялостното същество. Те са в съзвучие с Единния Живот. Ефектите, които те създават в света на проявлението, са в хармония с Духовното израстване и развитие (Божествения План) на човечеството.

2. Конкретна Наука и Знание. Формите, намиращи се в тяхната магнетична аура, са създадени по образеца на Божествените Факти в Природата. Те са рационални, смислени, позитивни и конструктивни. Те са приложението на основните характеристики, намиращи се в триъгълника от Духовна сила, в ежедневните дела на личността.

3. Отдаденост на Идеала. Магнетичната аура е стремяща се по природа. Тя посвещава своята привличаща сила на онова, което притежава Духовна Значимост, и по този начин бива постоянно преизпълнена с Живота на Духа.

4. Божествен Закон и Ред. Всички форми в рамките на магнетичната аура са привлечени към правилни взаимоотношения една с друга и с Единния Живот, така че навсякъде в системата на цялостното същество цари ред. Следователно, Синът на Бога живее в съответствие с Божествения Закон, проявявайки посредством Своето аурично въздействие Божествен Ред в живота и делата на онези, с които контактува.

Сега вече идеалът е формулиран. Искрените ученици знаят какво е онова, в което са искали да се превърнат. До известна степен те осъзнават каква е целта на Духовното израстване и развитие, което те предприемат. Те трябва само да съотнесат абстрактния идеал към конкретната форма, да го превърнат в планирана дейност, която ще им позволи да го въплътят. Това те осъществяват посредством медитация, прилагане и размишление.

Идеалът се използва като ключова мисъл в медитацията. Учениците размишляват върху нея, като се опитват да я установят твърдо в своите умове, докато тя не стане позитивна по отношение на всички останали мисъл-форми, които те някога са хранили относно себе си.

По този начин субстанциалните сили на личността биват издигнати към по-висока честота, тъй като ключовата мисъл, ставайки позитивно поляризирана, упражнява магнетично въздействие върху тях. При тяхното въздигане над честотите на старите негативни модели, те биват импрегнирани с нови модели, диктувани от новополяризираната идентичност, и старите форми отмират поради неупотребяване. Така бива повлиян процесът на превръщане, или Духовната алхимия, на личността, формалната природа и цялостното същество, и те биват преродени в Божествения Живот. Негативните сили повече не биват подтискани като опасен силов потенциал за разрушение, а биват изчистени и трансформирани в сила за добро.

Новата медитация, която трябва да бъде практикувана поне дванадесет месеца, с нова ключова мисъл всеки месец, е следната:

1. Приведете физическото си тяло в релаксирано и комфортно състояние (в седящо положение).

2. Приведете емоционалната си природа в състояние на покой и ведрост.

3. Приведете ума си в състояние на готовност и будност.

4. Фокусирайте съзнанието си в центъра аджна между веждите и за няколко минути се концентрирайте върху следното:

"Аз съм умствено поляризиран. Аз интегрирам субстанциалните сили на своята троична личност в стремеж към моя идеал за Син на Бога."

5. Насочете вниманието си към (визуализирането на) точка от синьо-бяла Светлина в самия център на главата, оградена от триъгълник от Духовна сила. (Горната точка на триъгълника се намира на върха на главата, втората точка – в центъра аджна между веждите, а третата точка се намира извън и в задната част на врата.) Визуализирайте лъчиста сфера от златиста светлина, излъчваща се от централната точка и представляваща нейната магнетична аура в света на проявлението.

Размишлявайте в продължение на три до пет минути върху смисъла на този символ по следния начин:

"Синът на Бога е фокусна точка на Христовия Живот. Този Живот се характеризира с Божествена Воля, Божествена Любов-Мъдрост и Интелигентна Активност. Нейните аурични атрибути са Хармонията, Конкретната Наука и Знание, Отдадеността на Духовния Идеал, и Божественият Закон и Ред. Аз съм този Живот."

6. След това медитирайте върху една от формулираните ключови мисли, изложени в края на този урок, в продължение на пет до десет минути. Докато размишлявате над ключовата мисъл, опитайте се да я отнесете към своя собствен непосредствен живот и дела, като планирана правилна активност.

7. Насочете вниманието си към умствената си природа и произнесете (на глас, ако е възможно):

"Светлината на Христос изпълва ума ми; тази Светлина го пречиства и оживява, и го трансформира в инструмент за служене на Единния Живот."

8. Насочете вниманието си към емоционалната си природа и произнесете (на глас, ако е възможно):

"Любовта на Христос изпълва емоционалната ми природа; тази Любов я успокоява и омиротворява, и я трансформира в инструмент на покой в рамките на Единния Живот."

9. Насочете вниманието си към физическия си инструмент посредством мозъка и нервната система и произнесете (на глас, ако е възможно):

"Творческото въображение на Христос изпълва физическия ми мозък; правилната активност на Христос изпълва целия живот на физическото, и го трансформира в храм на Единния Живот."

10. Насочете вниманието си към непосредственото си обкръжение и произнесете (на глас, ако е възможно):

"Божествените атрибути на Христос изпълват моето обкръжение, за да се осъществи божествено адаптиране на моя живот и дела към Божествения План за човечеството."

11. Напишете отчет за резултатите от вашата медитация.

През деня се опитвайте да въплътите онова, което сте осъзнали, като го прилагате в своите ежедневни рутинни дейности.

В края на деня препрочетете отчета си за сутрешната си медитация и размислете над това как е протекъл денят ви. Доколко успяхте да въплътите своя идеал? В кое не успяхте? Записвайте си и тези свои размишления подобно на медитациите – по този начин този ваш Духовен Дневник ще съдържа историята на вашето духовно израстване, която може да се окаже от огромна полза за вас на един по-късен етап.

Ключови мисли за медитация за дванадесетте месеца

Използвайте всяка ключова мисъл, започвайки с първата, в продължение на един месец.

1-ви месец:

"Аз, Душата, притежавам Цел, Сила и Воля. Аз насищам своята личност с Волята за Добро. Аз проявявам тази Воля за Добро навън под формата на добра воля към моите братя."

2-ри месец:

"Аз, Душата, притежавам Мъдрост, Състрадание и Любов. Аз насищам своята личност с Правилно Разбиране. Аз проявявам това разбиране навън под формата на братство."

3-ти месец:

"Аз, Душата, познавам Правилната Активност. Аз насищам своята личност с това знание и го проявявам навън под формата на интелигентна планирана активност на живеене. Аз съм Креативен."

4-ти месец:

"Аз, Душата, произвеждам тона на хармонията през цялата своя личност и нейното обкръжение. Този тон привежда всички конфликти, до които се докосне, в хармония с Божия План на Земята."

5-ти месец:

"Аз, Душата, съм уравняването между Духа и Материята. Аз насищам своята личност и нейното обкръжение с Божествените Факти в Природата, и превръщам своята формална природа в средство за служене."

6-ти месец:

"Аз, Душата, съм отдадена на Единния Живот. Аз насищам своята личност с Любов към човечеството, и проявявам тази Любов в своето обкръжение."

7-ми месец:

"Аз, Душата, познавам и живея според Божествения Закон. Чрез този Закон аз възстановявам реда из хаоса."

8-ми месец:

"Аз, Душата, дисциплинирам своята формална природа, така че тя да отразява Светлината, Любовта и правилната активност на Христос."

9-ти месец:

"Аз, Душата, отварям вратата на посвещението и отвеждам личността в Присъствието на Христос."

10-ти месец:

"Аз, Душата, жертвам претенциите на личността по отношение на моя троичен инструмент заради Силата на Бога, и се научавам да вървя в  Христовите Пътища."

11-ти месец:

"Аз, Душата, се възкачвам на кръста и заемам своето място върху пътя на ученичеството."

12-ти месец:

"Аз съм Душата тук и сега."

Откъс от книгата "Creative Thinking" ("Креативно мислене") на Lucille Cedercrans (превод: Мария Казакова)


Ако материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
web analytics
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg