Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Служене

Служене

На мнозина това, което ще споделя сега, ще се стори твърде просто, за да бъде истина. Идеята за служенето обикновено се свързва с поемането на големи отговорности и с посвещаването на често изнурителни, изискващи много лишения дейности в името на някаква група от хора. Служенето, разбира се, би могло да бъде и това - за някои. За повечето от нас, обаче, то ще се свежда до следното: Да бъдем себе си. Да бъдем естествени.

Всяко човешко същество е създадено от Твореца като уникално, призвано да внесе своя уникален принос във всеобщата хармония на Живота. Да се вслушва в сърцето си, да не изменя на себе си, да открие и следва собствения си път на радост, да брани и устоява вътрешната си правда - това е задачата на всеки човек, който желае да служи. Такъв човек е учител по автентичност за всички, които са свидетели на делата му. Той учи мълчаливо, чрез примера на своя живот. Дори когато не съзнава това, той е фокусна точка и проводник на любов, радост, покой и сила, които невидимо се излъчват от него чрез неговите мисли, чувства, думи и дела, вибрират в пространството и трансформират съзнанието на околните. Никой не може да отдаде на събратята си по-голямо служене от това...

Служенето е крайната цел на всяка личностна трансформация, на всеки духовен път. Но усилието да трансформираме себе си и да постигнем автентична духовност е всъщност усилие да се отучим да не бъдем себе си и да се приучим отново да бъдем себе си - да си припомним и отново да се установим в изначалната си чистота, невинност, мекота, могъщество и щедрост...

Нашето изначално съвършенство може да бъде забравено, но никога отменено! - Нека тази мисъл ви дава сили и покой, докато се завръщате към себе си...


Мария Казакова

Сподели
click tracking
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg