Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Умствено препрограмиране

Умствено препрограмиране

Повечето хора си мислят, че нещата просто им се случват – че физическите болести и неразположения идват просто ей така, че настроението им се разваля просто ей така, че събитията им се случват просто ей така, че хората се държат към тях по определен начин просто ей така.

Мислят си, че всичко им се стоварва отвън и че те нямат никаква отговорност за и власт над случващото им се. Вследствие на това хората се чувстват слаби, безпомощни и тъжни. Като листа на вятъра...

Но няма нищо по-далеч от истината от убеждението в нашата безпомощност. Човек нито е слаб и безпомощен, нито пък съществува някаква реална необходимост той да остава в това състояние, ако по някаква причина вече е изпаднал в него.

Основната причина за усещането за безпомощност и за произтичащата от него тъга, е незнанието – непознаването на законите, по които работи и може да бъде управляван нашия вътрешен свят и нашия външен свят (който е само точна проекция, отражение на вътрешния ни свят). Човек, който не познава тези закони, не би могъл да се справи с проблемите си. Познаването на тези закони, обаче, ще му даде възможност да постигне контрол над живота си и да го изпълни с красота, хармония, радост и покой.

Основното, което всеки един от нас трябва да осъзнае и разбере, е важността на мислите. Всичко, абсолютно всичко в живота на един човек зависи от неговите мисли (вярвания, убеждения, нагласи). Именно мислите ни определят какво ще е нашето вътрешно състояние (нашите чувства и емоции), а оттам – какво ще бъде нашето физическо състояние (телесното ни здраве и самочувствие) и какви ще бъдат обстоятелствата в нашия живот (какви хора срещаме, какво е отношението на хората към нас, какви са събитията и конкретните условия в живота ни).

Долната графика ще ви помогне да запомните по-добре тази идея:

                                  физическо състояние

                              /

мисли емоции

                              \

                                  обстоятелства

                                  събития

                                  отношение на хората

От нея става ясно, че:

- ако искаме да променим чувствата и емоциите, които изпитваме, трябва да променим мислите си;
- ако искаме да променим физическото си състояние, трябва да променим мислите си;
- ако искаме да променим отношението на хората към нас или обстоятелствата в живота си, трябва да променим мислите си.

Всички други начини да се справим с физическите, психическите или житейските си проблеми или ще имат само повърхностен и краткотраен ефект, или ще се окажат напълно безполезни. Защо? – Защото няма да вземат предвид причината за конкретните ни проблеми (която причина винаги са нашите мисли), а ще се опитват да повлияят следствията/последиците. Един проблем, обаче, може да бъде напълно решен, само ако премахнем причината, която го създава. Това е логично, нали?

Умствено препрограмиране наричаме един комплекс от теоретически положения и практически техники, които позволяват на човек да получи съзнателен достъп до всички мисли, които действително храни по отношение на който и да е аспект от своя живот, и да промени трайно и в положителна насока онези от тях, които творят нежелателни, негативни ефекти във вътрешния и/или външния му свят.

Материалите към този раздел имат за цел да ви въведат плавно и постепенно в изкуството на умственото препрограмиране, овладяването на което ще ви направи господари на вашата съдба и щастие...


Мария КазаковаАко материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
hit counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg