Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Контролиране на механизма на емоционален отклик

Контролиране на механизма на емоционален отклик

Когато се родим, ние не само навлизаме в една физическа среда от дела и думи, но навлизаме също така и в една емоционална и ментална среда. Групите от хора имат тенденцията да мислят и чувстват по сходен начин в дадени ситуации. Макар и невидими, тези мисли и чувства, които осигуряват една неосезаема атмосфера на кондициониране, играят важна роля във формирането на нашите реакции към живота. Те оказват постоянно въздействие върху подсъзнанието ни, пораждайки – посредством несъзнателно имитиране – подобни мисли и чувства в нас.

Грешка е да се разчита изцяло на процеса на аналитичната терапия, чрез който се дълбае надълбоко в подсъзнанието, за да се изкоренят забравени преживявания, за които си мислим, че съдържат причината за много от нашите реакции. Независимо колко надълбоко можем да стигнем по този начин, ние никога няма да можем да открием много от тези причини, тъй като те не лежат в някакви конкретни преживявания, които могат да бъдат спомнени. Те се коренят в менталната и емоционалната среда, в която сме израстнали и в която живеем днес. Някои от тях представляват национални и расови форми, създадени в света на човешките мисли и емоции. Ние наричаме тези споделяни от всички автоматизми мисъл-форми на расовия ум и именно в тях ние трябва да навлезнем, за да разберем собствените си реакции.

За да осъществим контрол над механизма на емоционален отклик (който в действителност се задейства от серия от мисловни модели, внушени на мозъка), ние трябва да следваме определени процедурни правила, които имат за резултат един безопасен и здравомислещ курс на действие.

1. Ние трябва да открием мисъл-формата в нашия мозък, която диктува емоционалния отклик.

2. След това трябва да я премахнем посредством обмисляне и преоценка.

3. Ние трябва да установим на нейно място нов ръководен модел.

Тези три правила са прости и ясни. Всяко от тях се прилага посредством специфичен процес както следва:

1. Откриване на мисъл-формата в мозъка.

Вече дискутирахме факта, че повечето от нас не съзнаваме всичко, което мислим относно който и да е въпрос. Толкова много от нашите мисли автоматично преминават под прага на нашето съзнание, че ние рядко си даваме сметка за огромния обем от мисли, които постоянно храним.

Съществуват множество техники, които могат да бъдат използвани, за да ни помогнат да открием мисъл-формите, които сме приели за истина в нашето съзнание и мозък. Те са изброени по-долу както следва:

а. Изписване на мисловния модел.

Това е една ефективна и често използвана техника, която може да се използва преди да се премине към използването на други техники. Човек просто трябва да запише всяка мисъл, която му хрумва относно дадена ситуация, докато ръководният модел не се разкрие.

ПРИМЕР: Запишете всяка мисъл, която ви хрумва относно някое преживяване, подобно на това на Мери, описано в урока Преизграждане на механизма на отклик.

Писането може да продължи с дни, докато човек премине през целия диапазон от обичайни за него преживявания. Той може също така да си запише всяка мисъл, която му хрумва относно различни неща, представляващи интерес за него, като по този начин ще разкрие множество ръководни мисловни модели.

б. Автоматично асоцииране на емоциите към мислите.

Човек трябва да се спре на определен емоционален отклик, като например плача, след което да се опита да си представи всички различни мисловни модели, които биха могли да го накарат да се разплаче. По този начин той асоциира мисълта с емоцията преди да си е представил някакво преживяване, като така заобикаля задръжките, които може да е придобил, относно разглеждането на някои видове преживявания.

в. Човек трябва да разгледа мисъл-формите на расовия ум, които той може подсъзнателно да споделя със своите познати, и да прецени какви са последиците от тези мисъл-форми в неговия собствен живот и дела.

Ние вече обсъдихме някои от тези мисъл-форми в други уроци. Можете ли да откриете още такива? Проучете различните предразсъдъци и разделенчески нагласи на своята група; и се вгледайте по-специално в онези мисъл-форми, които се приемат масово като нещо безспорно.

Именно в тази сфера на масово приетото ще открием повечето от нашите расови модели. Хората някога вярвали, че Земята е плоска, и поради това масово прието вярване, те се страхували да плават с корабите си твърде навътре в океана, за да не би да паднат отвъд ръба. Вярвало се също така, че слънцето и звездите се въртят около Земята; че само кръвна жертва може да укроти гнева на боговете; и че атомът е най-малката, невидима частица на субстанцията във вселената.

В какво вярваме ние днес? Кои са онези идеи и вярвания, които нашето колективно съзнание приема за нещо безспорно, макар и без да има доказателства за тях или без да ги е подложило на преценка?

Какво вярвате относно живота след смъртта? Относно живота на друга планета? Относно взаимовръзката между Бога и човечеството? Относно раждането и смъртта?

Това са само някои от много, много други въпроси, които трябва добре да се обмислят.

Направете списък на всички мисъл-форми на расовия ум, които можете да откриете, които са повлияли по някакъв начин върху вашите мисли, чувства и физически реакции.

Например, какво е вашето отношение към англичаните, германците, американските негри, белите американци, евреите, ориенталците, руснаците, богатите, бедните и т.н.?

2. Премахване на мисъл-формата посредством осмисляне и преоценка.

Това е малко по-трудно за начинаещия, тъй като изисква поне основно разбиране на универсалната истина. Мисъл-формата трябва да бъде сравнена с универсалната истина. Дали тази мисъл-форма изразява реалността на истината или изразява илюзията, създадена от ума и емоциите на човечеството? Трябва да се помни, че реалността в някаква абстрактна истина е точно толкова приложима по отношение на един човек, колкото и по отношение на друг човек, и че тя винаги включва най-голямото благо за мнозинството. Това не бива погрешно да се тълкува като означаващо най-голямото благо за мнозинството в ущърб на малцинството, тъй като мнозинството включва всеки един човек.

Ако фундаменталната концепция за братството (която произтича от фундаменталната концепция, че Бог е Отец на всички нас) бъде възприета и въплътена, всички расови мисъл-форми, представляващи предразсъдъци на една група хора по отношение на друга група хора, трябва да си отидат, тъй като те не издържат на светлината на разума. Човек, който е бил образован в истината, не може да осъди другиго като по-нисш или като направен от друга глина, тъй като този човек знае, че всички хора са обединени в един живот – който живот представлява Синът на Бога.

Начинаещите трябва задълбочено да се запознаят с онези концепции, които са универсални в своето приложение, за доброто, истинното и красивото, преди да могат да осъществят тази втора стъпка. Те трябва да търсят знание, но преди всичко те трябва да търсят знанието на Мъдростта. (Курсът Нов поглед към реалността и човека може да ви бъде от голяма полза в това отношение.)

3. Установяване на нов ръководен модел на мястото на стария.

Това представлява процес на съзнателно инициирано израстване, когото наричаме въплъщение. Когато някаква истинна концепция бъде най-после осъзната от съзнателно мислещото "аз", това "аз" се заема да я въплъти. Човек решава да я инкорпорира в своето съзнание и троичен инструмент (физическото, емоционалното и менталното тяло), така че нейната противоположност никога да не може да се прояви чрез него. Човек я установява в своя мозък на мястото на стария навичен модел на мислене, посредством концентриране и медитиране върху нея.

ПРИМЕР: Ако човек постигне в съзнанието си осъзнаване на Отцовството на Бога и на Братството на Човечеството, и същевременно е осъзнал наличието в своя мозък на определени модели на мислене, които предизвикват автоматични отклици, противоречащи на неговото осъзнаване, той се заема да замени стария модел с нов по следния начин:

1. Ежедневно той медитира върху Отцовството на Бога и Братството на Човечеството.

2. Той формулира нов мисловен модел на мястото на стария и ежедневно се концентрира върху него.

Например, ако Джон е хранил антипатия към Хенри в продължение на много години поради някакъв автоматизъм, който е повелявал, че той би трябвало да не харесва Хенри (независимо колко оправдана би могла да изглежда причината за тази антипатия), той ще формулира новия мисловен модел по следния начин:

Хенри е Син на Бога. Аз съм негов брат. Той е мой брат. Фундаменталното взаимоотношение между нас е братството. Неговото качество е любовта.

Той ще се концентрира върху тази нова мисъл-форма от три до пет минути всеки ден, докато старият отклик престане да съществува.

Това е едно позитивно дисциплиниращо обучение, което действително инициира израстването и проявяването на съзнанието на човечеството като съзнателно осъзнаване на самото себе си като Душа – едно божествено сътворено проявление на Живота на Бога.

Техниките, описани по-горе, са част от новата Приложна Философия, с която човечеството трябва да трансформира цялата своя цивилизация в едно по-истинно отражение на Царството Божие.

Тъй като сте сред малцината, които първи ги получават, вие носите една отговорност, която трябва да вземете напредвид и дълбоко да осмислите. Ако цялото човечество, или мнозинството от хората, или дори малцинство от хора във всяка една нация познават и прилагат техниките, описани дори само в този единствен урок, нашите страхове от, и заплахи за, и наложени движения към война, могат да се превърнат в реални усилия за мир.

Не всички мъже и жени днес се интересуват от подобно учение, тъй като те все още не са се пробудили или за неговите възможности, или за нуждата на света от него. Вие можете да спомогнете за това пробуждане, като дискутирате Приложната Философия със своите приятели, съседи и всички онези, които са във вашата сфера на влияние.

Откъс от книгата "Creative Thinking" на Lucille Cedercrans

Превод: Мария Казакова


Ако материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
click tracking
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg